Eelarve ja aruanded

Valga valla 2018. aasta eelarved:

Valga valla 2018. aasta lisaeelarve

Valga valla 2018. aasta eelarve II lugemine

Valga valla 2018. aasta eelarve I lugemine

2017. aasta majandusaasta aruanded

Valga linna 2017. aasta majandusaasta aruanne:

Õru valla 2017. aasta majandusaasta aruanne:

Tõlliste valla 2017. majandusaasta aruanne:

Taheva valla 2017. majandusaasta aruanne:

Karula valla 2017. majandusaasta aruanne:

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Rahandusteenistuse
juhataja