EPICURO

 

Projekti eesmärk ja tulemused:
Loodushoid, loodusõnnetuse ennetamine ning vastupanuvõimelisuse suurendamine.
11 projektipartnerit

 

Programm:
Kodanike Euroopa programm

 

Projekti kestus:
Ajavahemik 04.04.2016 - 31.03.2018

 

Projekti eelarve:
145 000 eurot, Valga 12 000 eurot

 

Juhtpartner:
Valencia (Mancomunidad Integ. Sierra de San Pedro) 

Projekti tegevused on lõppenud, lõpuaruanded esitatud ja kinnitatud.

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Välisprojektide juhtivspetsialist

Marika Post

766 9965
510 9190

marika.post@valga.ee

Kabinet 302