Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

04.09.2017 -10.09.2017 (36. nädal)

04.09.2017

Esmaspäeval, 4. septembril

 • kell 8.30 osaleb haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants kaugõppegümnaasiumi kooliaasta avaaktusel
 • kell 9 osaleb linnapea Kalev Härk Valgamaa Kutseõppekeskuse õppeaasta avaaktusel
 • kell 9 toimub linnavalituse ametite juhtide nõupidamine, mida juhib aselinnapea Enno Kase. Ametite juhatajad teevad ülevaate olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 11 linnapea Kalev Härk osaleb Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul, kus räägitakse maakonna ühistegevusest aastatel 2018-2020
 • kell 13 linnapea Kalev Härk osaleb Valga-Valka igakuisel kohtumine Valka Kihelkonnaduumas
 • kell 14 korraldab haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Valga linna munitsipaalkoolide juhtidele nõupidamise: käsitletakse alanud õppeaasta algusega seonduvaid praktilisi küsimusi ja õppevara teemat
 • kell 17.30 linnapea Kalev Härk osaleb Valgamaa Äriklubi kokkusaamisel
 • Alanud on kauplejate registreerimine 7. oktoobril Valga kesklinnas toimuvale Liivimaa Mihklilaadale ja peole. Laadale oodatakse värskeid aiasaadusi või omavalmistatud toodangut müüma nii väiketootjaid kui aiapidajaid ja käsitöömeistreid. Laadamelule lisab vürtsi atraktiivne kultuuriprogramm koos huvitavate esinejatega. Põnevust pakuvad erinevad konkursid, näitused, töötoad ning toimub koduleiva, -saia ja -veinikonkurss. Tegevust ja lustimist jätkub igas eas laadakülalisele. Päeva lõpetab meeleolukas pidu

Teisipäeval, 5. septembril

 • kell 9.30 riigihangete komisjoni koosolek
 • kell 10 liikluskorralduskomisjon, päevakorras Võru tänava ehitusega seotud liikluskorralduse muudatused
 • kell 15 kohtub linnapea Kalev Härk Kaitseväe 2. jalaväebrigaadi juhtkonnaga 2018. aasta õppuste alade planeerimiseks
 • kell 15.30 toimub spordi- ja noorsootöökomisjon. Vaadatakse läbi laekunud spordivaldkonna taotlused. Osalevad komisjoni liikmed

Kolmapäeval, 6. septembril

 • kell 9 linnavalitsuse istung. Päevakord: investeeringuteks raha eraldamine; hankekord Valga linnas; ideekonkursi tulemuste kinnitamine; spordi eelarve reservist raha eraldamine; väärteomenetluse seadustikust tulenevate ja riikliku järelevalve teostamise ülesannete täitmine; detailplaneeringu algatamine; Valga Sport arengukava kinnitamine; huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord; laste arvu suurendamine Valga linna munitsipaallasteaedade rühmades 2017/2018. õppeaastaks; üldhooldusteenusele määramine
 • kell 11 on raadio Ruutfm saates „Valgalase pooltund" külas Valga muuseumi direktor Pikne Kama, kes tutvustab seenenädalal toimuvat ning räägib Valga muuseumi edasistest plaanidest
 • kell 11 osaleb linnapea Kalev Härk Elvas Enicsi uue tehasehoone avamisel
 • kell 19 osaleb linnapea Kalev Härk Valga korvpalliklubi toetajate hooaja alguse kokkusaamisel Valga Spordihallis

Neljapäeval, 7. septembril

 • kell 14 osaleb linnapea Kalev Härk Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul
 • Toimub visiit Kuressaare linnavalitsusse, kus tutvutakse hariduse, spordi, kultuuri ja teiste registritega, mida kasutab Kuressaare linn. Kuressaare linnavalitsus annab ülevaate ühinemisprotsessist ning antakse ülevaade spordikoolist. Osalevad aselinnapea Lauri Drubinš, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe, spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt ning ühinemise koordinaator Katre Kikkas

Lisainformatsioon:
Lähetused:

 • 05.09 viibib arenguameti ettevõtluse- ja arenguspetsialisti Triin Roo Pärnus projekti „Military Heritage Tourism" projektikoosolekul
 • 06.09 viibivad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov, lasteaed Buratino direktor Merle Kaar ja õppealajuhataja Maike Allik, lasteaed Pääsuke direktor Nadežda Amossova ja õppealajuhataja Natlaja Väll, lasteaed Walko direktor Riina Vähi, kaugõppegümnaasiumi direktor Airi Mägi ja Priimetsa kooli direktor Marina Krotova Pühajärvel toimuval Valga maakonna haridusjuhtide nõupidamisel
 • 08.09 viibivad linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ja jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas Tallinnas „Riigihangete registri kasutajatoe koolitus" ning lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets SA Innove korraldatava sisekoolitajate akadeemia baastaseme programmi koolitustel „Täiskasvanukoolitaja roll ja andragoogika põhiprintsiibid" Tartus

Puhkused:

 • Sekretär-referent Heldi Kaares viibib 21.08-11.09.2017 puhkusel, asendab Liina Pettai
 • Linnamajandusameti vanemspetsialist Merike Müller viibib 23.08-01.09.2017 puhkusel,, asendab maanõunik Mario Pinka
 • Linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos viibib 28.08-03.09.2017 puhkusel,, asendab vanemspetsialist Janek Rennu
 • Valga Sport juhataja Meelis Kattai viibib 21.08-31.08.2017 puhkusel, asendab sporditöö koordinaator Kalev Luts
 • Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi viibib 21.08-30.08.2017 puhkusel,, asendab noorsootöötaja Jaanika Jaansoo
 • Linnasekretär Anastasija Kikkas viibib 04.09.2017 puhkusel
 • Keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann viibib seoses õpingutega 04.09-07.09.2017 puhkusel, asendab ehitusjärelevalve vanemspetsialist Iivika Voode
 • Lasteakaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter viibib 04.09-07.09.2017 puhkusel, asendab sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?