Tööpakkumised

Valga Vallavalitsus pakub tööd koduhooldustöötajale Tõlliste piirkonda

Täistööaeg, töötasu 560 eur (bruto)

Töökoha peamiseks eesmärgiks on osutada koduteenuseid hooldust vajavale isikule, tagamaks kliendi parim võimalik toimetulek koduses keskkonnas.

Koduhooldustöötaja abistab klienti järgmistes valdkondades:

 • koristamine või kõrvalabi osutamine koristamistoimingutel
 • toiduainete, ravimite ja esmaste majapidamistarvete kliendile toimetamine
 • abistamine isikliku hügieeni toimingutel
 • pesu pesemise organiseerimine
 • vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine veevärgi puudumisel
 • küttepuude tuppa toomine, abistamine ahju kütmisel
 • arstiabi organiseerimine
 • abi osutamine ametiasutustes asjaajamistel
 • transpordi organiseerimine kliendile vajalikeks sõitudeks
 • võrgustikutöö, kliendi lähedaste, pereliikmete ning teiste oluliste isikutega kontakti loomine, koostöö tegemine, info jagamine ja sidemete säilitamine
 • kliendi nõustamine ja jõustamine, vajaliku teabe andmine sotsiaaltoetuste, -teenuste ja muu abi ning asjaajamise korra kohta

Nõuded kandidaadile:

 • Eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas.
 • Hea suhtlemisoskus, organiseerimise ja koostöö tegemise võime.
 • Hea pingetaluvus ja empaatia võime.
 • B- kategooria sõiduluba

Kasuks tuleb:

 • Erialane väljaõpe
 • Töökogemus sotsiaal- või tervishoiu valdkonnas
 • Vene keele oskus

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri 1-2 lehekülge ning haridust tõendavate dokumentide koopia saata Valga Vallavalitsusele (Puiestee 8, 68203 Valga) või e-postile heldi.kaares@valga.ee

28. detsembriks 2018. Täiendav info Marleen Ein, tel 5349 6644, e-post marleen.ein@valga.ee.

 

ÕRU LASTEAED-ALGKOOL otsib oma kooliperre klassiõpetajat

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsioonile vastav haridus, sulle meeldib lastega tegeleda, oled valmis töötama liitklassis 1. ja 2. klassiga ning õpetama inglise keelt 3. ja 4. klassis.

Avaldus, CV, haridust tõendava diplomi või tunnistuse koopia palume saata e-aadressil siiri@oerukool.edu.ee hiljemalt 2. jaanuar 2019. Tööd on võimalik alustada 7. jaanuarist 2019.