UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Jäätmete liigiti kogumise juhend Valga valla elanikele

Valga Vallavalitsus on koostanud Valga valla elanikele jäätmete liigiti kogumise juhendi, mille eesmärk on anda inimestele teavet, kuidas peaks majapidamises tekkivaid jäätmeid sorteerima ning missugused jäätmed missugusesse konteinerisse sobivad. Juhend on keskendunud eelkõige segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, paber/papi ning segapakendi sorteerimisele.   

Lähtuvalt Valga valla jäätmehoolduseeskirjast peab kortermajadel, kus on rohkem kui 5 korterit olema lisaks segaolmejäätmete konteinerile ka paber/papi konteiner ning kortermajadel, kus on 16 ja rohkem korterit olema lisaks segaolmejäätmete ning paber/papi konteinerile olema ka biolagunevate jäätmete konteiner. Soovituslik on kortermajade juurde paigaldada ka segapakendi konteiner, mille tühjendamine on tasuta. Siinkohal tuletame meelde, et Valga linnas pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ka eramaja omanikele pakendikoti teenust, mille käigus saavad teenusega liitunud samuti tasuta üle anda oma eelnevalt sorteeritud pakendid. Pakendikoti teenuse kohta saab rohkem infot siit: http://www.tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikott

Välja töötatud jäätmete liigiti kogumise juhend annab ülevaate sellest, mis sobib eelpool nimetatud konteineritesse ja mis mitte. Ühtlasi kordab üle Valga valla jäätmejaama lahtioleku ajad ning jäätmeliigid, mida saab sinna tasuta üle anda.

Juhend on välja töötatud kahes eksemplaris, millest üks on keskendunud ainult jäätmete liigiti kogumisele tuues välja vaid mis sobib ja mis ei sobi konteinerisse ning teine eksemplar pakub informatsiooni konteinerite tühjendussageduse ning  konteineri vajalikkuse kohta kinnistul.

Vaata:  jäätmete liigiti kogumise juhendit.

            jäätmete liigiti kogumise juhend A4 formaadis