Valga valla ajaleht Valga Teataja

Augustist 2018 alustas ilmumist Valga valla ajaleht Valga Teataja. Leht ilmub igakuiselt ning selle tiraaž on 10 000 eksemplari, millest 9000 trükitakse eesti- ja 1000 venekeelsena. Ligi 8000 eksemplari toimetatakse tasuta otsepostitusena kõigisse Valga valla füüsiliste ja juriidiliste isikute postkastidesse. Ülejäänud numbrid lähevad vabalevisse nii valla allasutustesse, teeninduskeskustesse kui ka erinevatesse avalikesse punktidesse.

Valga Teataja esimene number jõudis lugejateni erandkorras 15. augustil ning oli pühendatud Valga uue keskväljaku avamisele 22. augustil. Samuti tehti kokkuvõtteid haldusreformist, teavitati elanikke olulisematest muudatustest sotsiaalvaldkonnas ning tervitati saabuvat uut kooliaastat.

Edaspidi hakkab Valga Teataja ilmuma igakuiselt 20. kuupäevaks. Ajaleht võtab vastu kaastöid, mida ootame hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks e-postiaadressile: teataja@valga.ee. Valiku avaldamisele kuuluvast materjalist teeb lehe toimetaja. Valga Teatajas on võimalik avaldada ka reklaami. Tutvu reklaami hinnakirjaga.

Valga Teataja 4. number november 2018

Valga Teataja 3. number oktoober 2018

Valga Teataja 2. number september 2018

Valga Teataja 1. number august 2018