Jäätmelubade taotlemine

Marico Holding OÜ taotleb jäätmeluba

Marico Holding OÜ (reg. kood 12950913) on esitanud Keskkonnametile jäätmeloa taotluse Valga vallas Lekto kinnistul (katastritunnus 28901:002:0181) tavajäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.

Jäätmeloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda  Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Registreerimisviit on 8-5/18/10807