Mittetulundusühingud Karula piirkonnas

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu
Registrikood 80068615
Tegutsenud alates 1995. aastast.
Kontaktisik Ene Kaas telefon 5330 1511 ; e-post: enekaas@gmail.com
Kontakt: Lüllemäe küla, Karula vald, 68116 Valgamaa telefon: 769 7245, 520 5072 e-post: opistu@gmail.com; koduleht: www.opistu.net.ee

 

MTÜ Tramburai ja Bamba
Registrikood 80373028
Tegutsenud alates 2014. aastast.
Kontaktisik Maritta Pillaroo telefon 55570788 ; e-post: maritta.pillaroo@hotmail.com

 

MTÜ Karula Mõis
Arendab inimestes koostöö oskusi  – aitab luua uusi vaba aja veetmise võimalusi  – aitab kaasa küla (mõisa) ajaloo uurimisele  – kaasab külaelu arendamisse erinevad sihtgrupid  Nimiürituseks on igasuvised Mõisapäevad.
Kontaktisik Urmas Palover telefon 510 8078

 

MTÜ Karula Kultuuriselts
Registrikood 80322189
Tegutsenud alates 2011. aastast.
Kontaktisik Mart Vanags telefon 5023853 ; e-post: martvanags@gmail.com

 

MTÜ Karula Naisselts
Tegeletakse põhikirja alusel seltsi liikmete vaba aja sisustamise ja oskuste täiendamisega käsitöö ja kodumajanduse alal. Omavalmistatud käsitööd on tutvustatud erinevatel näitustel ja müüdud laatadel, messidel, käsitöölaatadel. Viimastel aastatel telgedel kudumid – kaltsuvaibad, linasest ja villasest materjalist esemed. Rahvusliku käsitöö traditsioonide taastamine hõlmab ka rahvariiete valmistamist.
Registrikood 80120818
Asutatud 1994, registrikood alates 2000 aastast
Kontaktisik Eha Kotov telefon 5344 6407 ; e-post: eha.kotov@gmail.com

 

MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus
Registrikood 80210993
Tegutsenud alates 2004. aastast.
Kontaktisik Enno Tanilas telefon 529 6516 ; e-post: enno.tanilas@eelk.ee
www.eelk.ee/karula

 

MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts
Selts ühendab ajaloost huvitatud isikuid. Sõna ja teoga taotletakse kultuuri järjepidevuse hoidmist, rahva ajaloomälu säilitamist ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamist. Teeb muinsuskaitsealast selgitustööd, aitab kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogub ja säilitab rahvapärimusi ning mälestusi, annab välja muinsuskaitsealaseid trükiseid. Korraldab kokkutulekuid, näitusi, muinsuskaitsepäevi ja mälestiste ning mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.
Registrikood: 80087305
Tegutsenud alates 1989. aastast. (asutatud 10. juunil 1989.a. ja registreeritud mittetulundusühinguna 24. oktoobril 1989.a.)
Kontaktisik Vaike-Hele Puudersell telefon 521 6386, e-post: vaike.puudersell@mail.ee
Aadress: Lüllemäe küla Valga vald Valgamaa 68116