Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus

Valga valla sissetulekust mittesõltuvate  toetuste korra alusel makstakse:

Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus - iga-aastane toetus perele, kus kolm- või enam kuni 19-aastast last õpivad päevase õppevormiga koolis või kaugõppevormis põhihariduse omandamise korral, toetuse suurus on 130 eurot kalendriaasta kohta. Toetust on õigus taotleda ühel Valga valla elanikuks registreeritud lapsevanematest ja laste elukoht peab olema samuti Valga valda registreeritud. Toetus vormistatakse Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuses, kuhu on vajalik esitada lapsevanema isikut tõendav dokument ja pangakonto number. Tõendid laste õppeasutustest õppimise kohta on vaja esitada juhul, kui laps õpib väljaspool Eestit.

 

Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt koos vajalike andmete ja vajadusel koolitõenditega.