Kontaktid

Registrikood: 77000507
Aadress: Puiestee 8, Valga, 68203
Telefon: +372 766 9900
E-post: valga@valga.ee


Arved saata piirkondade kaupa:
Karula.arved@valga.ee
Taheva.arved@valga.ee
Tolliste.arved@valga.ee
Valgavv.arved@valga.ee
Oru.arved@valga.ee

SEB Pank EE491010202000577004
Swedbank EE092200221019163791
Nordea EE391700017003041389
Danske Pank EE153300332174680008

NB! Saajaks märkida: Valga Vallavalitsus

 

KANTSELEI
JURIST-SISEKONTROLÖR
KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS
RAHANDUSTEENISTUS

VÄLISPROJEKTIDE- JA ARENGUTEENISTUS
EHITUS- JA PLANEERIMISTEENISTUS
MUNITSIPAALVARA TEENISTUS
LIIKLUS- JA TEEDESSPETSIALIST
VALLAHOOLDUSE TEENISTUS
SOTSIAALTÖÖ TEENISTUS
VALLAARST
KULTUURI- JA HARIDUSTEENISTUS
 


 

VALLAVANEMA HALDUSALA

KANTSELEI

Vallasekretär (teenistussuhe peatunud)

Diana Asi

 

 

 

Jurist vallasekretäri ülesannetes

Anastasija Kikkas

766 9901
5750 3700

anastasya.kikkas@valga.ee

 

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 213

Juhtivsekretär

Liina Pettai

766 9910

liina.pettai@valga.ee

Kabinet 201

Sekretär-arhivaar

Hele Heletäht

766 9900

hele.heletaht@valga.ee

Kabinet 100

Sekretär-personalispetsialist

Heldi Kaares

5348 9118

heldi.kaares@valga.ee

Kabinet 100

Kantseleispetsialist

Piret Villemson

766 9938

piret.villemson@valga.ee

Vastuvõtt:
E 09.00-12.00
   13.00-16.00
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 13.00-16.00
N 09.00-12.00
   13.00-16.00
Kabinet 104

Perekonnaseisutoimingute spetsialist

Anne Puller

766 9905

anne.puller@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 13.00-18.00
N 09.00-12.00
   13.00-16.00
R 09.00-12.00
Kabinet 110

Karula piirkonna sekretär

Terje Puudersell

767 9054
5887 1391

terje.puudersell@valga.ee

 

Taheva piirkonna sekretär

Ülle Karvak

766 9271

ylle.karvak@valga.ee

 

Tõlliste piirkonna sekretär

Eve Eisen

766 6363
5192 2299

eve.eisen@valga.ee

 

Õru piirkonna sekretär

Maarika Kets

767 9299
5870 5680

maarika.kets@valga.ee

 

JURIST-SISEKONTROLÖR

Jurist-sisekontrolör
(ametikoht täitmisel)

 

 

 

 

KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS

Kommunikatsioonijuht
 

Põim Kama

766 9903

5871 7624

poim.kama@valga.ee

Kabinet 205

Meediaspetsialist

Sirje Lemmik

5663 2504

766 9902

sirje.lemmik@valga.ee

Kabinet 205

IT spetsialist

Villar Sikk

766 9917
5302 1447

villar.sikk@valga.ee

Kabinet 303

RAHANDUSTEENISTUS

Juhataja

Imbi Rõivassepp

766 9920
5343 0710

imbi.roivassepp@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 304

Pearaamatupidaja

Annely Adrat

766 9929

annely.adrat@valga.ee

Kabinet 310

Vanemraamatupidaja

Maret Hannus

766 9921

maret.hannus@valga.ee

Kabinet 305

Raamatupidaja

 

 

 

Kabinet 307

Raamatupidaja

Kaja Tättar

766 9922

kaja.tattar@valga.ee

Kabinet 305

Raamatupidaja

Kaire Kuvvas

766 9927

kaire.kuvvas@valga.ee

Kabinet 306

Raamatupidaja

Maire Tiivel

766 9924

maire.tiivel@valga.ee

Kabinet 305

Raamatupidaja

Kaie Karist

766 9923

kaie.karist@valga.ee

Kabinet 306

Raamatupidaja

Eve Kõlves

766 9926

eve.kolves@valga.ee

Kabinet 306

Raamatupidaja (teenistussuhe peatunud)

Meriliis Patlep

 

 

 

Raamatupidaja-dokumendihaldur        

ASEVALLAVANEMA HALDUSALA (ARENG JA PLANEERIMINE)

VÄLISPROJEKTIDE- JA ARENGUTEENISTUS

Välisprojektide juhtivspetsialist

Lea Vutt

766 9965

5887 4836

lea.vutt@valga.ee

Vastuvõtt:
 

Arenguspetsialist

 

 

 

 

Ettevõtluse spetsialist

Triin Roo

766 9953
5349 8683

triin.roo@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 309

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 309

EHITUS- JA PLANEERIMISTEENISTUS

Juhataja

Urmas Möldre

766 9960
5348 7880

urmas.moldre@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 204

Planeeringute juhtivspetsialist (teenistussuhe peatunud)

Lenna Hingla

 

 

 

Vallaarhitekt

Jiri Tintera

766 9915
5683 1218

jiri.tintera@valga.ee

Vastuvõtt:
kokkuleppel
Kabinet 202

Keskkonnaspetsialist

Anni Teetsmann

766 9913
5860 1328

anni.teetsmann@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 209

Maakorralduse spetsialist

Mario Pinka

766 9950
5309 3826

mario.pinka@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 202

Valladisainer

Raivo Behrsin

766 9963

raivo.behrsin@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 206

Ehitusspetsialist

Kairid Leks

5375 5537

kairid.leks@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

Ehitusjärelevalve spetsialist

Iivika Voode

7669962
515 6491

iivika.voode@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 207

Taheva ehitusjärelevalve spetsialist

Maarika Keskoja

766 9273

maarika.keskoja@valga.ee

 

ASEVALLAVANEMA HALDUSALA (MAJANDUS JA HOOLDUS)

MUNITSIPAALVARA TEENISTUS

Vara valitsemise juhtivspetsialist

Pille Meriroos

766 9955
523 7792

pille.meriroos@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 311

Elamuhalduse spetsialist

Merike Müller

766 9951
5348 7076

merike.myller@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 203

Majandushalduse spetsialist

Janek Rennu

766 9956

janek.rennu@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-16.00
Kabinet 311

Metsandusspetsialist

Ainar Pikk

5389 3937

ainar.pikk@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-16.00
Kabinet 303

LIIKLUS- JA TEEDESSPETSIALIST

Liiklus- ja teedespetsialist

Urmas Kuldmaa

522 0497

urmas.kuldmaa@valga.ee

Kabinet 101

VALLAHOOLDUSE TEENISTUS

Juhataja

Arno Uprus

766 9930
5341 6395

arno.uprus@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 101

Heakorraspetsialist

Marju Kants

766 9937
507 2643

marju.kants@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 106

Haljastusspetsialist

Anne Vaigre

766 9935
5647 9265

anne.vaigre@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 110

Välitööde juht

Andres Radsin

766 9932
5750 3313

andres.radsin@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 101

Autojuht

Igor Pjatkovski

766 9933
516 2792

 

Kabinet 101

Karula holdusspetsialist

Margus Viks

5388 3601

margus.viks@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

Taheva hooldusspetsialist

Margus Viks

5388 3601

margus.viks@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

Tõlliste hooldusspetsialist

Siim Kattai

5306 8933

siim.kattai@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

Õru hooldusspetsialist

Andres Saarep

767 9297

andres.saarep@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

ASEVALLAVANEMA HALDUSALA (SOTSIAALTÖÖ)

SOTSIAALTÖÖ TEENISTUS

Juhataja
(ametikoht täitmisel)

 

766 9943

 

Vastuvõtt:

Puuetega inimeste juhtivspetsialist

Marleen Ein

5349 6644

marleen.ein@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 107

Eestkostespetsialist

Anne Kalme

5191 9265

anne.kalme@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

kabinet 105

Sotsiaaltöö juhtivspetsialist

Sirje Puusepp

766 9941
5883 5451

sirje.puusepp@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00 Kabinet 109

Valga sotsiaaltööspetsialist

Reet Mõts

766 9945

reet.mots@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 108

Valga sotsiaaltööspetsialist

Riina Vares

766 9942

riina.vares@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 109

Valga sotsialtööspetsialist

Kristi Tsarjov

766 9948

kristi.tsarjov@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 108

Karula sotsiaaltööspetsialist

Õnneke Hermaste

767 9055
5309 0670

onneke.hermaste@valga.ee

Vastuvõtt:
E 09.00-11.00
   13.00-15.00
T 09.00-11.00
   13.00-15.00
R 09.00-11.00
Karula teeninduskeskus

Taheva sotsiaaltööspetsialist

Evi Veerme

766 9274
523 5022

evi.veerme@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Taheva teeninduskeskus

Tõlliste sotsiaaltööspetsialist

Anu Tamm

766 6367
529 0835

anu.tamm@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 09.00-12.00
   13.00-15.00
N 09.00-12.00
Tõlliste teeninduskeskus

Õru sotsiaaltööspetsialist

Eda Kabrits

767 9296
5302 7240

eda.kabrits@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
R 09.00-12.00
Õru teeninduskeskus

Lastekaitse juhtivspetsialist

Ere Arbeiter

766 9947
514 8049

ere.arbeiter@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
R 09.00-12.00
Kabinet 102

Lastekaitse spetsialist

Kätlyn Podiradt

5804 4033

katlyn.podiradt@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
R 09.00-12.00
Kabinet 102

Karula ja Taheva lastekaitse spetsialist

Merike Viilup

5305 9257

merike.viilup@valga.ee

Vastuvõtt:
E 09.00-11.00
   13.00-15.00
R 09.00-11.00

Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialist

Maire Baumverk

5819 0560

maire.baumverk@valga.ee

Vastuvõtt: 
T 09.00-12.00
K 09.00-12.00
   13.00-15.00
Õrus:
N 09.00-12.00

Laste hoolekande spetsialist

Jaana Kala

578 07206

jaana.kala@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
R 09.00-12.00
Kabinet 102

VALLAARST

Vallaarst

Valli Ramm

766 5169
766 5120

valli.ramm@valgahaigla.ee

Vastuvõtt:
K 12.30-13.30
Valga haiglas

ASEVALLAVANEMA HALDUSALA (KULTUUR JA HARIDUS)

KULTUURI- JA HARIDUSTEENISTUS

Haridusspetsialist

Ivi Tigane

766 9911
507 1761

ivi.tigane@valga.ee

Kabinet 212

Haridusspetsialist

 

 

 

 

Kultuurispetsialist

Merce Mäe

766 9914
5345 3457

merce.mae@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 215

Spordi- ja noorsootöö spetsialist
 

Mati Kikkas

53471177

mati.kikkas@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 210

Sotsiaalpedagoog

Katrin Indov

5347 0614

katrin.indov@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 103

Sotsiaalpedagoog

Ruslana Dovha

5347 0613

ruslana.dovha@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
Kabinet 103

Logopeed

Reelika Voitk

5191 9358

reelika.voitk@valga.ee

Vastuvõtt:
kokkuleppel

Logopeed Jelena Reinup 5564 6712 jelena.reinup@valga.ee

Kabinet 103