Matusetoetus

 

Valga valla sissetulekust mittesõltuvate  toetuste korra alusel makstakse:

 

Matusetoetust -  250 eurot. Matusetoetust makstakse Valga vallas elanud isiku matmise kuludeks sellele inimesele, kes võttis matmise kulud enda kanda. Sotsiaaltöö teenistusse  tuleb esitada  avaldus koos vajalike andmetega. Dokumendid võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või paberkandjal posti teel.