Matusetoetus

  • Matusetoetus -  250 eurot. Matusetoetust makstakse Valga vallas elanud isiku matmise kuludeks sellele inimesele, kes võttis matmise kulud enda kanda. Sotsiaaltöö teenistusse  tuleb esitada  avaldus ( link  blanketile) koos vajalike andmetega. Dokumendid võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või paberkandjal posti teel.Valga vallas makstavale matusetoetusele on õigus juhul, kui surnu elukoht oli surmakuupäeva seisuga registreeritud Valga valla elanike registris.