Valdkonna õigusaktid

Valga vallavalitsuse vallahooldusteenistus lähtub oma tegevuses teenistuse põhimäärusest. 

Seni, kuni pole kinnitatud Valga valla välireklaami korda, kehtib Valga Linnavalitsuse poolt kehtestatud Valga linna välireklaami kord.

Vaata: Valga Linnavolikogu määrus "Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks", vaata ka : välireklaam.

Taotlus välireklaami eksponeerimise- ja paigaldusloa väljastamiseks.