Ranitsatoetus

Valga valla sissetulekust mittesõltuvate  toetuste korra alusel makstakse:

 

Ranitsatoetust - toetus lapse 1. klassi õppima asumise puhuks, toetuse suurus 160 eurot. Toetust taotleva lapsevanema ja õppima asuva lapse elukohaks peab olema registreeritud Valga vald. Toetus vormistatakse Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuses. 

Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt või esitada riigiportaal eesti.ee kaudu. Tõendit lapse õppima asumise kohta pole vaja eraldi esitada, andmed on sotsiaaltöö teenistuses olemas alates kooli õpilaste nimekirja kinnitamisest juuni- kuni augustikuu jooksul, välja arvatud juhul, kui laps asub õppima väljaspool Eestit asuvasse kooli.


Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt koos vajalike andmete ja vajadusel koolitõenditega.