Sotsiaaleluruum

Valga vallas osutatakse sotsiaaleluruumi teenust, millega kindlustatakse sobiva eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes seda ise pole võimeline endale ja oma perekonnale tagama.

Sotsiaaleluruum antakse üürile tähtajalise üürilepinguga sotsiaalkorteri või majutuspinna näol Valga valla hallatavate asutuste sotsiaalmajutusüksustes.

Eluruumi tagamise teenuse andmise ja selle pikkuse ning eluruumi tagamise muud viisid otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik või vallavalitsuse sotsiaalkomisjon Valga Vallavolikogu 6. aprilli 2018 määruse nr 27 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordˮ § 16 lõike 1-3 alusel.

Sotsiaaleluruumi taotluse saab esitada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt koos vajalike andmetega.