Sümboolika

Valga linna, Õru valla, Tõlliste valla, Taheva valla ja Karula valla ühinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Valga vald.

 

Valga Linnavalitsuse ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ühinemise teel moodustunud Valga vald kuulutas välja avaliku konkurssi, kus ajavahemikus 15.11-15.12.2017 said kõik soovijad esitada konkursitöid uue valla sümboolikale.

Kokku laekus 37 võistlustööd.

Valla sümboolikakomisjon valis tööde seast välja neli tööd, mis pandi rahvahääletusele. Hääletada sai ajavahemikus 06.-18.02.2018.

Kuna esitatud konkursitööd ei tohi olla äravahetamiseni sarnased mõne teise, konkursiga mitte seotud Eesti omavalitsuse, haldusterritoriaalse üksuse või asutuse sümboliga ja omavalitsussümbolid Eestis peavad olema kooskõlas ka heraldika põhinõuetega, siis otsustas valla sümboolikakomisjon kaks enim hääli saanud vapi ja lipu kavandit saata Riigikantseleile arvamuse andmiseks.

Peale seda esitatakse vastavad kavandid Valga vallavolikogule konkursi tulemuste kinnitamiseks.

Seejärel tehakse teatavaks võistlustöö ning avalikustatakse jagatud auhinnafond.

Palume kannatust ja vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

 

SIIN SAAD TUTVUDA RAHVAHÄÄLETUSEL OLNUD TÖÖDEGA:

VARIANT 1

Võistlustöö nr 1

 

VARIANT 2

Võistlustöö nr 2

 

VARIANT 3

Võistlustöö nr 3

 

VARIANT 4

Võistlustöö nr 4