Sünnitoetus

Valga valla sissetulekust mittesõltuvate  toetuste korra alusel makstakse:

Sünnitoetus - toetus lapse sünni puhul, toetuse suurus 430 eurot, mis makstakse välja kolmes osas: lapse sünni järel 230 eurot, lapse 1 aasta ja kuue kuuseks saamisel 100 eurot ja lapse 3-aastaseks saamisel 100 eurot Toetust saab taotleda üks vanematest, kelle elukoht on registreeritud Valga vallas. Samuti peab lapse esimene elukoht sünnijärgselt olema registreeritud Valga vallas. Toetuse 2. ja 3. osa saamiseks peab lapse ja ühe vanema elukoht olema katkematult registreeritud Valga vallas. Toetus vormistatakse Valga Vallavalitsuse  sotsiaaltöö teenistuses, kuhu on vaja esitada avaldus koos lapsevanema ja lapse andmete ja pangakonto numbriga.

Avalduse  saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt või esitada riigiportaal eesti.ee kaudu. Sünnitoetuse iga osa saamiseks peab esitama uue avalduse, et oleks tagatud andmete õigsus ja vanema tahe. 

 

Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt koos vajalike andmetega.