Sünnitoetuse taotlemine

 

  • Sünnitoetus - toetus lapse sünni puhul, toetuse suurus 430 eurot, mis makstakse välja kolmes osas: lapse sünni järel 230 eurot, lapse 1 aasta ja kuue kuuseks saamisel 100 eurot ja lapse 3-aastaseks saamisel 100 eurot Toetust saab taotleda üks vanematest, kelle elukoht on registreeritud Valga vallas. Samuti peab lapse esimene elukoht sünnijärgselt olema registreeritud Valga vallas. Toetuse 2. ja 3. osa saamiseks peab lapse ja ühe vanema elukoht olema katkematult registreeritud Valga vallas. Toetus vormistatakse Valga Vallavalitsuse  sotsiaaltöö teenistuses, kuhu on vaja esitada avaldus koos lapsevanema ja lapse andmete ja pangakonto numbriga. Avalduse ( link blanketile) saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt või esitada riigiportaal eesti.ee kaudu. Sünnitoetuse iga osa saamiseks peab esitama uue avalduse, et oleks tagatud andmete õigsus ja vanema tahe.
  • Valga valla sissetulekutest mittesõltuvate toetuste eraldamise kord
   
   
 
  •    
   

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Valga valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Valga vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. 

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend