Sünnitoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal või lapse eestkostjal, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ning  Euroopa liidu kodanikul, kelle elukohana on vähemalt viimased 6 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Valgavald ning vastsündinu on registreeritud Valga valda. Lapse eestkostja puhul ei kehti Valga vallas kuue kuu elamise nõue.

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 3 kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku avalduse. 

Sünnitoetus - toetus lapse sünni puhul, toetuse suurus 430 eurot, mis makstakse välja kolmes osas: lapse sünni järel 230 eurot, lapse 1 aasta ja kuue kuuseks saamisel 100 eurot ja lapse 3-aastaseks saamisel 100 eurot. Toetust saab taotleda üks vanematest, kelle elukoht on registreeritud Valga vallas. Samuti peab lapse esimene elukoht sünnijärgselt olema registreeritud Valga vallas. Toetuse 2. ja 3. osa saamiseks peab lapse ja ühe vanema elukoht olema katkematult registreeritud Valga vallas. Toetus vormistatakse Valga vallavalitsuse  sotsiaaltöö teenistuses, kuhu on vaja esitada avaldus koos lapsevanema ja lapse andmete ja pangakonto numbriga.. Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsuses.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

Vastutaja:

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Valga valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Valga vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab SIIT või  Valga vallamajast.  Vastuvõtuajad: 

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: