Teede ja tänavate korrashoid

Valga vallateede hooldus 2018/2019 talvel

ÕRU

Küsimuste ja probleemide korral pöörduda: Õru piirkonna hooldusspetsialist Andres Saarep

Telefon: +372 513 7845

ÕRU piirkonnas tegeleb lumelükkamisega:

Kontakt: Rein Rosenberg

Telefon: +372 508 3056

E-posti aadress: vastse.mustakese@gmail.com

TÕLLISTE

Küsimuste ja probleemide korral pöörduda: Tõlliste piirkonna hooldusspetsialsit Siim Kattai

Telefon:  +372 5306 8933

TÕLLISTE piirkonna vallateede I osa (Jaanikese küla; Paju küla; Sooru küla; Supa küla; Tõlliste küla Tartu maanteest Õru piirkonnani) lumelükkamisega tegeleb:

A-Karuse AS

Kontakt: Mait Reidla 

Tel: +372 510 3410

E posti aadress: akaruse@akaruse.ee

TÕLLISTE piirkonna vallateede V  osa (Muhkva küla; Iigaste küla) ja VI osa (Tagula küla; Korijärve küla) piirkonnas ning nende teedega ühenduses olevatel erateedel on lumelükkaja:
Eestimaa Lihaveis OÜ

Kontakt: Kaupo Kutsar

Telefon: +372 522 5863

KARULA

Küsimuste ja probleemide korral pöörduda: Karula piirkonna hooldusspetsialist Margus Viks

Telefon:  +372 5388 3601

KARULA piirkonna I osa (Lüllemäe) talihooldusega tegeleb:

AS Valmap Grupp

Kontaktid:  Ants Kuld (tel: +372 511 9083)  ja Aldo Rätsep (tel: +372 5834 7201)

KARULA piirkonna II osa (Koobassaare- Rebasemõisa) lumelükkamisega tegeleb:

Kontakt: Silver Visnapuu

Tel: +372 528 3135

KARULA piirkonna III osa (Kaagjärve -Raavitsa) lumelükkamisega tegeleb:

Kontakt: Aare Markvardt

Tel: +372 522 5443

KARULA piirkonna IV osa (Karula küla) lumelükkamisega tegeleb:

Kontakt: Sulev Trahv

Tel: +372 503 8975

TAHEVA

Küsimuste ja probleemide korral pöörduda: Taheva piirkonna hooldusspetsialist Margus Viks

Telefon: +372 5388 3601

TAHEVA  piirkonnas tegeleb lumelükkamisega :
Hargla Seemneühistu TÜH

Kontakt: Peep Lüüs

Telefon: +372 5324 4372

E-posti aadress: harglaseemneuhistu@mail.ee

 

VALGA LINNAS tegeleb talihooldusega:

Roadwest OÜ

Kontakt: Johannes Järv

Telefon : + 372 5357 2339

E-post: valga@roadwest.ee

 

Küsimuste korral palume pöörduda vallahooldusteenistuse poole: Juhataja Arno Uprus, tel: +372 5341 6395, e-post: arno.uprus@valga.ee

Valga valla teede ja tänavate hooldust korraldab lepinguliselt OÜ RoadWest. Kokkulepe sisaldab teede, tänavate, kergliiklusteede, parklate ja muude teerajatiste aastaringset hooldust.

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

LIIKLUS- JA TEEDESSPETSIALIST

Liiklus- ja teedespetsialist

Urmas Kuldmaa

522 0497

urmas.kuldmaa@valga.ee

Kabinet 101