Teede ja tänavate korrashoid

Valga valla teede ja tänavate hooldust korraldab lepinguliselt OÜ RoadWest. Kokkulepe sisaldab teede, tänavate, kergliiklusteede, parklate ja muude teerajatiste aastaringset hooldust.

 

Ajutise sulgemise/kaeveloa taotlus

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

LIIKLUS- JA TEEDESSPETSIALIST

Liiklus- ja teedespetsialist

Urmas Kuldmaa

522 0497

urmas.kuldmaa@valga.ee

Kabinet 101