TENTacle

 

Projekti eesmärk ja tulemused:
Uus transpordikoridor Läänemere regioonis, Euroopa transpordikoridoride ühendamine.
Valga tegevus: Erinevad liiklusuuringud, Valga linna turundamine, positiivse kuvandi loomine. Osalemine erinevates transpordiuuringutes üle Euroopa.
24 projektipartnerit

Programm: Interreg Läänemere piirkonna programm

Projekti kestus:
20.11.2015-31.07.2019

Projekti eelarve:
3 750 821 eurot, Valga eelarve 80 000 eurot

Juhtpartner:
Blekinge regioon, Rootsi

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Välisprojektide juhtivspetsialist

Lea Vutt

5887 4836

lea.vutt@valga.ee

Kabinet 302

 

 

Newsletter no 3