Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine

 

Projekti eesmärk ja tulemused:
Valga-Valka kaksiklinna moto on „Üks linn, kaks riiki" millega soovitakse teadvustada Valga-Valkat
kui ühtset linna selle elanikele, külastajatele kui ka ettevõtjatele. Valga-Valka kaksiklinna arendamise projekti eesmärgiks on ühendada veelgi enam Eesti Valga ning Läti Valka linna osad,
kujundamaks ühtne keskne piirkond ja jalakäijate tänav, mis toetaks piiriülest liikumist ning looks
ühist linnaruumi.
Projekti käigus uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat Valga-Valka linnades. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ning külastajatele. Loodav jalakäijate tänav ühendab kahte visuaalset ja sümboolset maamärki ¬- Eesti poolel Jaani ja Läti poolel Lugaži Evangeelne Luterlik kirikut. Mõlemad hooned on olulised visuaalsed linnapildi dominandid, kuid hetkel nende vahel on füüsilised takistused. Nii loodav keskväljak Valka, kui ka jalakäijate tänav peaks soodustama väikeettevõtete arengut ja edendama igapäevaelu tagasipöördumist ajaloolisse kesklinna.

Valka omavalitsuse volikogu ja Valga Linnavolikogu korraldasid möödunud aastal ka
rahvusvahelise arhitektuurivõistluse "Valga - Valka kaksiklinna kesklinna piirkonna ja jalakäijate tänava kontseptsioon". Võistluse eesmärgiks oli leida parim ja sobivaim lahendus linnapiirkonna mõlemal pool asuva ühise Läti-Eesti piiri ja riiki ühendavale jalakäijate tänavale. Võitjaks tuli kavand märgusõnaga «Cross-Border Strands», mille loojad on Hispaania arhitektid.

Valga-Valga kaksiklinna arendamise projekti otsesed eesmärgid on:

  • parandada Valga-Valka linnade vahelist ühenduvust ning luua uus ühine ning integreeritud ülepiiriline linnaala;
  • edendada Valga-Valka arengut, julgustada piiriüleste kogukondade lõimumist ning suurendada kaksiklinna nähtavust elanike, turistide ning ettevõtjate seas;
  • aidata kaasa esindusliku töökeskkonna loomisele, mis toetaks ning kaasaks erasektori investeeringuid ning edendada piiriülest ettevõtlust  ning koostööd Valga-Valka kaksiklinnas.

Projekti eelarve:
Projekti maksumus on ligikaudu 3,5 mln, millest 3 mln (85%) Eesti-Läti programmist.

 

Juhtpartner:
Projekt viiakse ellu koostöös Valka Kihelkonna Duumaga.

 

Projekti kestvus:
Ajavahemik 01.06.2017 - 31.05.2020.

 

See projekti lühikirjeldus väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

 

Valga-Valka Twin Town City Centre Development

Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Anni Teetsmann

766 9913

anni.teetsmann@valga.ee

Kabinet 209

Vallaarhitekt Jiri Tintera 766 9915 jiri.tintera@valga.ee Kabinet 202