Volikogu on kohaliku omavalitsuse üksuse esinduskogu mis valitakse 4 aastaks. Volikogu liikmete arv sõltub elanike arvust ja määratakse volikogu eelmise koosseisu poolt. 

15. oktoobril 2017 toimusid Eestis kohaliku omavalitsuse volikogude valimised, kui Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla elanikud valisid ühinenud Valga vallavolikogule liikmed. 21. oktoobril kinnitati 27-liikmeline Valga vallavolikogu koosseis ja asendusliikmete järjekord ning uus volikogu kinnitas esimehe ja aseesimehed.

 

KOALITSIOONILEPING

 

VALGA VALLAVOLIKOGU KANTSELEI
Kesk tn 11
68203 VALGA 

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Juhataja-referent

Ene Elango

766 1553

529 0353

volikogu@valgalv.ee 

Fax: 766 1079

 

Valga vallavolikogu kontaktid

Ametniku nimi Valimisnimekiri E-post Telefon  
Külliki Siilak Eesti Keskerakond kylliki.siilak@volikogu.valga.ee 521 0752 esimees
Allain Karuse Eesti Keskerakond allain.karuse@volikogu.valga.ee 507 3000 aseesimees
Andres Illak Eesti Reformierakond andres.illak@volikogu.valga.ee 5343 2422 aseesimees
Vilju Arna Eesti Keskerakond vilju.arna@volikogu.valga.ee 557 8952  
Julia Belova Eesti Keskerakond julia.belova@volikogu.valga.ee 553 9417  
Igor Jallai Eesti Keskerakond igor.jallai@volikogu.valga.ee 5663 4269  
Ester Karuse Eesti Keskerakond ester.karuse@volikogu.valga.ee 514 2000  
Külli Laugesaar Eesti Keskerakond kylli.laugesaar@volikogu.valga.ee 520 7334  
Alar Nääme Eesti Keskerakond alar.naame@volikogu.valga.ee 5331 2838  
Siiri Reiljan Eesti Keskerakond siiri.reiljan@volikogu.valga.ee 510 5466  
Ants Tiisler Eesti Keskerakond ants.tiisler@volikogu.valga.ee 5834 5921  
Ilmar Tölner Eesti Keskerakond ilmar.tolner@volikogu.valga.ee 5340 8348  
Oleg Vahrin Eesti Keskerakond oleg.vahrin@volikogu.valga.ee 5395 7111  
Lauri Drubinš Eesti Reformierakond lauri.drubinš@volikogu.valga.ee 512 4285  
Meelis Kivi Eesti Reformierakond meelis.kivi@volikogu.valga.ee 512 1044  
Marek Käis Eesti Reformierakond marek.kais@volikogu.valga.ee 5330 7155  
Feliks Rõivassepp Eesti Reformierakond feliks.roivassepp@volikogu.valga.ee 522 2963  
Ivar Unt Eesti Reformierakond ivar.unt@volikogu.valga.ee 528 4217  
Mart Vanags Eesti Reformierakond mart.vanags@volikogu.valga.ee 502 3853  
Vladimir Baranov Sotsiaaldemokraatlik Erakond vladimir.baranov@volikogu.valga.ee 506 3992  
Kalev Härk Sotsiaaldemokraatlik Erakond kalev.hark@volikogu.valga.ee 502 7768  
Jelena Jallai Sotsiaaldemokraatlik Erakond jelena.jallai@volikogu.valga.ee 5569 3883  
Kaupo Kutsar Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaupo.kutsar@volikogu.valga.ee 522 5863  
Rein Randver Sotsiaaldemokraatlik Erakond rein.randver@volikogu.valga.ee 501 9926  
Teresa Sale Sotsiaaldemokraatlik Eerakond teresa.sale@volikogu.valga.ee 5386 6825  
Monika Rogenbaum Erakond Isamaa ja Res Publica monika.rogenbaum@volikogu.valga.ee 518 2380  
Tõnu Reinup Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
tonu.reinup@volikogu.valga.ee