EELINFO

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 17. nädala eelinfo

Valga Vallavalitsuse 17. nädala eelinfo

Esmaspäev, 20. aprill

-kell 9.00 Vallavalitsuse ja teenistuste juhtide infotund vallavalitsuse nõupidamisteruumis.

-kell 9.30 Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses arengukava koostamise koosolek (elektroonselt). Osaleb haridusspetsialist Ivi Tigane.

Kolmapäev, 22. aprill

-kell 13.00-14.45 Konkursikomisjoni koosolek. Osalevad konkursikomisjoni liikmed.

20.04-24.04 kell 13.00-14.00 Valga valla eriolukorra staabi koosolek Skype´i vahendusel. Osalevad: vallavanem Ester Karuse, asevallavanemad Karl Kirt ja Mati Kikkas, meediaspetsialist Lea Margus.

21.04-24.04 Asevallavanem Karl Kirt ja haridusspetsialist Ivi Tigane viivad läbi arenguvestlusi Valga valla õppeasutuste juhtidega.

Valga vallavalitsus ja maapiirkondade  teenuskeskused on vastuvõttudeks suletud, kuid pöörduda saab eriolukorras. Vallavalitsuse töö toimub, inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel, samuti saab toiminguid teha iseteeninduskeskkonnas. Avaldusi saab esitada e-posti teel, avalduste blanketid on saadaval valla kodulehel. Toimuvad ka vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid.

Valga valla elanikke teavitatakse erinevatest otsustest ja muudatustest valla kodulehe www.valga.ee ja sotsiaalmeedia vahendusel.