EELINFO

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 43. nädala ( 22.-28.10) eelinfo

24.08-31.10 näitus „Pärimuslikud paigad Tsirguliinas" Tsirguliina raamatukogus
11.09-26.10 Margus Bambergi isikunäitus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses
02.10-03.11 Veijo Baltzari näitus „Miranda- mustlaste holokaust" Valga muuseumis
01.-31.10 Viive Piiri maalide näitus Lüllemäe Kultuurimajas

Esmaspäev, 22. oktoober

- kell 9 infotund nõupidamisruumis. Osalevad vallavolikogu esimees, asevallavanemad, teenistuste juhid, piirkondlike teeninduskeskuste sekretärid. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik.
- kell 12 toimub Valga Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolek Valga raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, komisjoni liikmed, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv, asevallavanem Viktor Mägi ja rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp
- kell 13 toimub Valga-Valka ühiskohtumine Valka kihelkonnaduumas, et arutada muresid ja leida lahendusi seoses noorte tegevusega (nt. probleemid keskväljakul ja Valka linnas) Valga ja Valka linnas. Osalevad lastekaitse juhtivspetsialist Ere Arbeiter, Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi, spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas, asevallavanem Kalmer Sarv, haridusspetsialist Ivi Tigane ja vallavanem Margus Lepik.
- kell 14 Toimub Valga Vallavolikogu ja Valka Kihelkonnaduuma ühine kohtumine Valka kihelkonnaduumas arutamaks Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projektiga seonduvaid küsimusi. Osalevad Valga Vallavolikogu liikmed, Valga Vallavalitsuse liikmed ja Valka kihelkonnaduuma esindajad
- kell 17.30 lauamängude õhtu Hargla Maakultuurimajas. Lisainfo Rasmus Onkel, tel. 56264816 
- kell 18 20. Valga Bridžikunn – 2018 VIII voor Voorimehe Pubis. Info Viljar Savi +372 5804 5826

22.10 toimub Kagu-Eesti Rajaleidja Keskuse konverents "Heaolemine" laste ja noorte vaimsest turvalisusest ja tervisest Võru Kandle teatrisaalis, osalevad haridusspetsialist Ivi Tigane ja sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha
22.26.10 kell 10 Valga Keskraamatukogu kodulehel raamatukogupäevade kirjanduslik päevaviktoriin
22.-25.10 välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt viibib lähetuses Saksamaal, Hamburgis Interreg Baltic Sea Region programmi projekti GoSmart partnerite koosolekul

Teisipäev, 23. oktoober

- kell 9 Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu. Osaleb vallavanem Margus Lepik
- kell 12-14 jäätmemajanduse infopäev korteriühistutele Valga raekoja saalis (Kesk 11, Valga). Osalevad keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann ja AS Ragn-Sellsi klienditeeninduse töötajad
- kell 12 toimub Valga raekojas Valga Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Viktor Mägi, rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp ja komisjoni liikmed
- kell 12 külastab Valgat Võru linnavalitsuse delegatsioon. Külastuse peamine eesmärk on tutvuda Valga uue keskväljakuga ja saada kogemusi väljaku planeerimisest, ehitamisest ja haldamisest. Osalevad planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla, vallaarhitekt Jiri Tintera ja ehitusjärelevalve spetsialist Kairid Leks
- kell 12 toimub täiskasvanud õppija nädala raames maakondlik tunnustamisüritus Valgamaa Kutseõppekeskuses, osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 14 Valga Haigla nõukogu Valgas. Osalevad vallavanem Margus Lepik ja vallavolikogu esimees Külliki Siilak
- kell 17 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse hoolekogu. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv

23.10 lasteaed Buratino direktor Merle Kaar ja õppealajuhataja Maike Allik osalevad Tartu LA Kelluke metoodikakeskuse poolt korraldatud õppepäeval. Asendab tervishoiu-ja majandustöötaja Leili Järve.

Kolmapäev, 24. oktoober
-kell 09 Valga vallavalitsuse erakorraline istung. Osalevad vallavalitsuse liikmed ja kaasatud spetsialistid
- kell 10 toimub Vabaduse 13 ja E.Enno 15 projekteerimiskoosolek
- kell 10.30 Paintball 2018 Metsniku lasketiirus. Lisainfo: Valga Avatud Noortekeskus, tel. 56503951
 -kell 11 raadios Ruut FM saates „Valgalase pooltund" esineb Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht, kes räägib peatselt algava XXVIII Valga kunstikuu „100 inglit Eesti Vabariigile" raames toimuvatest üritustest
 - kell 11 Laatre Vabaajakeskuses lemmikraamatu päev suurtele ja väikestele raamatusõpradele
- kell 12 toimub Valga raekojas Valga Vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolek. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv, asevallavanem Viktor Mägi, rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp, spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas ja komisjoni liikmed
- kell 14 toimub Valga raekojas Valga Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Jüri Konrad, asevallavanem Viktor Mägi, rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp ja komisjoni liikmed
- kell 14 Tsirguliina raamatukogus toimub õpituba - Belgia pistes märkmiku (köite) meisterdamine. Info tel 5810 8084
- kell 16 toimub Valga raekojas Valga Vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv, asevallavanem Viktor Mägi, rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp, Valga Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova, Hargla Kooli direktor Juta Kond, Sooru Lasteaia ja Tsirguliina Lasteaia Õnnelind direktor Ilme Sitik ja komisjoni liikmed

24.10 liiklus- ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa viibib Tallinnas teedealasel täiendkoolitusel ja pindamisalasel infopäeval
24.10 toimub koolitus "Hariduselu kvaliteediga seotud kutseväärikuse edendamine ja korruptsiooniriskide ennetamine Eesti üld- ja kutsehariduskoolide juhtimises", osaleb haridusspetsialist Ivi Tigane

Neljapäev, 25. oktoober

- kell 9.45 doonoripäev Valga kultuuri- ja huvialakeskuses
- kell 11 Valgamaa Kutseõppekeskuse nõunike kogu. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv
- kell 12 toimub Valga raekojas Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Viktor Mägi, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp ja komisjoni liikmed
- kell 14 toimub Valga raekojas Valga Vallavolikogu rahanduskomisjoni koosolek. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Jüri Konrad, asevallavanem Kalmer Sarv, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp, spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas ja komisjoni liikmed.
- kell 16-19 toimub Koikküla raamatukogus Taheva piirkonna külade arengukava koosolek, mille raames on kavas tulemusnäitajate ja tegevuskava koostamine
- kell 18 päästjate tänuüritus Greete motellis. Osaleb vallavanem Margus Lepik

25.10 sekretär-arhivaar Hele Heletäht õppepäeval "Paberivaba arhiveerimine ja hübriidasjaajamine" Tallinnas

Reede, 26. oktoober

- kell 9 Maanteeametiga kohtumine nõupidamisruumis. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv ja vallavalitsuse spetsialistid
- kell 12 Sooru Raamatukogu rattaretk. Täiendav info sooru@valgark.ee või tel 769 8416
- kell 13 Valga Vallavolikogu istung Hargla maakultuurimajas. Pärast vallavolikogu istungit, orienteeruvalt algusega kell 16 toimub samas Valga Vallavolikogu liikmete ja Valga Vallavalitsuse liikmete kohtumine vallarahvaga
- kell 14.00 Karula rahvuspargi kogukonna koosolek. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõud tutvustab ettevõtlusspetsialist Triin Roo

26.10. keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann ja planeerimise spetsialist Lenna Hingla viibivad Tallinnas ArcGisi koolitusel teemal interaktiivsed kaardirakendused.
26.10 toimub XXII täiskasvanuhariduse foorum Tallinnas, osaleb haridusspetsialist Ivi Tigane

Laupäev, 27. oktoober
- kell 15
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ansambli Oduvantšiki sügisball

Puhkused:
22.-26.10 kommunikatsioonijuht Põim Kama viibib puhkusel, asendab meediaspetsialist Sirje Lemmik
22.-28.10  Priimetsa kooli direktor Marina Krotova viibib puhkusel
23.- 26.10 sotsiaaltööspetsialist Kristi Tsarjov viibib puhkusel, asendab sotsiaaltööspetsialist Reet Mõts
22.-28.10 asevallavanem Jüri Konrad viibib puhkusel, asendab  sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre
22.-28.10 ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre viibib puhkusel, asendab keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann
22.-28.10 Tõlliste piirkonna lastekaitse spetsialist Maire Baumverk viibib puhkusel, asendab Tõlliste sotsiaaltöö spetsialist Anu Tamm
22.-25.10 Õru piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Eda Kabrits viibib õppepuhkusel, asendab Õru piirkonna sekretär Maarika Kets
26.-31.10 jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas viibib puhkusel, asendab vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos
25.-26.10 Tsirguliina Kooli direktor Heikki Järlik viibib puhkusel