« Back

Valga Avatud Noortekeskus sai rekonstrueerimistoetuse

Foto: Valga Avatud Noortekeskus

Riigi Tugiteenuste Keskus on tunnistanud vastavaks Valga Vallavalitsuse poolt esitatud projekti „Valga Avatud Noortekeskuse hoone rekonstrueerimine" ning teavitanud valda positiivsest rahastusotsusest. Toetus saadakse kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise meetmest.

Projekti tulemusel on Valga linna muinsuskaitselises piirkonnas rekonstrueeritud Valga avatud noortekeskuse hoone lähtudes energiatõhususe saavutamiseks vajalikest töödest ning arvestades muinsuskaitselisi nõudeid ning kehtivaid ehitusnorme. Noortele on loodud kaasaegsed tingimused noorsootöö valdkonnas pakutavate avalike teenuste tarbimiseks kvaliteetse sisekliimaga keskkonnas. Tegevuste elluviimiseks kuulutatakse lähikuudel välja riigihange.

Rekonstrueerimise järgselt on hoones kaasaegne ja normidele vastav valgustus ning ventilatsioon; rekonstrueeritud on kütte-, elektri- ja vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, mis on vajalikud energiatõhususe saavutamiseks. Hoones asendatakse ahiküte kaugküttega. Soojustagastusega õhutussüsteem tagab energiatõhususe ja kvaliteetsema sisekliima. Rekonstrueeritakse hoone fassaad. Kinnistule paigaldatavad päikesepaneelid tagavad taastuvenergiaallikate ratsionaalsema kasutuselevõtu.

Valga Avatud Noortekeskuse rekonstrueerimist toetab Eesti riik. Projekti kogumaksumus on 488 700 eurot, sellest on toetus 328 734 ja Valga valla omafinantseering 159 966 eurot. Tegevuste elluviimise abikõlblik periood on 28.06.2022–27.06.2025.