« Back

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöö teenistuse laste hoolekande spetsialisti ametikohale

Laste hoolekande spetsialisti peamised tööülesanded on:

 1. laste õiguste ja heaolu tagamine;
 2. laste ja perede abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine;
 3. laste ja perede abistamiseks juhtumipõhise võrgustikutöö kavandamine ja korraldamine;
 4. puudega laste teenuste vajaduse hindamine ja teenustele suunamine;
 5. ametiülesannete piires dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmete kandmine.

Ootame sind kandideerima, kui:

 1. Sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalteadustes) või kõrgharidus omandamisel;
 2. Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ja kohusetunne;
 3.  Suudad oma mõtteid väljendada selgelt ja lihtsalt, oled avatud ja suhtlemisaldis ning oskad teha koostööd ja lahendada probleeme ka pingelistes olukordades;
 4. Sa tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte ning oskad neid rakendada;
 5. Sul on väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning hea vene keele oskus kõnes;
 6. Sul hea arvuti kasutamise oskus;
 7. Sul on B-kategooria juhiluba;
 8. Sa oled valmis organisatsiooni arengusse panustama ja pühenduma.

Töö asukoht: Valga linn, Valga vald
Tööle asumise aeg:nii kiiresti kui võimalik, tööle võetakse katseajaga 4 kuud, ametipalk 1100 eurot kuus
Tööaeg: Täistööaeg

Kandideerimiseks saada palun sooviavaldus ja CV koos motivatsioonikirjaga e-aadressile postile heldi.kaares@valga.ee  hiljemalt 15.06.2018. Täiendav info Ere Arbeiterilt, e-aadress ere.arbeiter@valga.ee, telefon 514 8049.