« Back

Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva tervitus

Armas Valga valla rahvas
 
Kolmkümmend aastat tagasi kuulutas Eesti Vabariigi ülemnõukogu 69 poolthäälega välja Eesti riikliku iseseisvuse. Meenutagem, et 1991. aasta 20. augusti hilisõhtul langetatud otsusele ei antud mitte ühtegi vastuhäält. Eesti riik sai taas vabaks ning igasugune side nõukogude võimuga katkestati põhiseaduse vastuvõtmisega peaaegu aasta hiljem, mil Eestis hakkasid kehtima täiesti omad seadused.
 
Eesti iseseisvumise poole olid erinevad huvigrupid nii kodus kui võõrsil püüelnud selle kaotamisest peale. Unistust ja lootust iseseisvast Eestist on alati elus hoitud, päris alla ei antud kunagi. Eesti rahva usk, julgus ning ühtehoidmine olid aluseks taasiseseisvumisele ning on ja jäävad aluseks meie tänapäevasele elukorraldusele.
 
Kolmekümne aasta jooksul on elu Eestis tundmatuseni muutunud. Kuid midagi on jäänud ka samaks. Me elame paremini, kui kunagi varem. Kuid me oleme ka nõudlikumad, kui kunagi varem. Me teame oma väärtust ja võimalusi, hindame kõrgelt isiklikku vabadust. Me tahame olla tipus, töötame palju ja puhkame liiga vähe. Me ei võitle otseses tähenduses võõrväelastega, kuid oleme kurnavas lahingus kaugelt tulnud viirusega. Hingevärinaga jälgime olukorda Afganistanis ja Leedu riigipiiril, sest mõistame, kui palju võib sisuliselt üleöö kaotada. Hindame stabiilsust, samas kardame seda kaotada.
 
Milline on Eesti tee, sõltub igaühest. Oma riigis, oma kodus ei saa, ei tohi olla kõrvaltvaataja. Tuleb olla looja, et ka tulevased kolmkümmend aastat omariiklust kannaksid just neid väärtusi, mis meile kallid ja omased. Hoidkem ikka meeles, et meist sõltub tohutult palju, et tegudel ja sõnadel on tähendus, et kokkuhoidmine määrab riigi ja rahva kestvuse.
 
Head Valga valla elanikud! Õnnitlen teid südamest Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeval! Soovin tänasel erilisel päeval helgeid hetki mälestuste radadel, rõõmsat koosviibimist pereringis, õnnelikke tunde imelises Eestimaa looduses! Soovin meie ühisel pidupäeval teile kõike seda, mida hindate ja armastate!
 
Monika Rogenbaum
Valga vallavanem