« Back

Euroopa päev Valgas meelitas kultuurikeskusesse hulk huvilisi

Reedel toimus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses Euroopa päev. Päeva juhatas sisse Valga vallavanem Margus Lepik.

Euroopa Liidu põhiväärtuste teemal debateerisid Sirli Pippar Valgamaa noortekogust, Margo Metsoja MTÜ Tõrva Noorte Liidust, Ivari Padar Euroopa Parlamendist ja Keit Kasemets, kes esindas Euroopa komisjoni. Euroopa Liitu kuuluvuse positiivsete näidetena tõid debatis osalenud välja liikumisvabaduse, rahu ja kooseksisteerimise, avanenud võimalused noortele, EL toetused. Juttu oli ka piirikaubandusest ning uuest EL rahastamisperioodist.

Kultuuripärandi teemalisel debatil võtsid sõna Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 projektijuht Annela Laaneots, Eesti kirjandusmuuseumi teadur Reet Hiiemäe ja Eesti Folkloorinõukogu juhatuse liige Lauri Õunapuu. Arvati, et selgusele tuleb jõuda, millist kultuuripärandit väärtustada soovitakse ning kultuuripärand on ajas muutuv. Vestlusi ja debatte juhtis Urmas Vaino.

Kohaletulnutel oli hea võimalus kohtuda ka peaminister Jüri Ratasega, kes rääkis sellest, kuidas näeb tema Euroopa Liitu ja selle tulevikku. „Eelmisel aastal tehtud uuringu põhjal toetas Eesti kuulumist Euroopa Liitu 79 protsenti Eesti elanikest. Eestile on EL kuulumine suureks võimaluseks. Üheks meie prioriteediks on digitaalsesse valdkonda panustamine ja seda riikide üleselt," sõnas peaminister.

 Rahvamuusik Marju Varblane tutvustas 20. sajandi alguse Eesti külapidude pille ja tantse. Esinesid Valga kultuurikeskuse laste rahvatantsurühm ja võimlejad ning meeleolumuusikat pakkus ansambel Lõõtsavägilased.

Osaleda sai interaktiivses rattamängus, valmistada märke, käepaelu ja magneteid või viltida ehteid. Kõigil kohaletulnutel oli hea võimalus degusteerida uut Heleni putrude sarja ning maitsta sünnipäevatorti.