« Back

Hoonestatud kinnisasja võõrandamine

 

Valga Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise (edaspidi pakkumine) hoonestatud kinnisasja võõrandamiseks aadressil Kesk tn 7, Sooru küla, Valga vald.

Kinnisasja võõrandamine toimub vastavalt Valga vallavara eeskirja paragrahvi 25 lõike 1 punkt 1, paragrahvi 26 lõike 1 punkti 3 ja paragrahv 29 järgi.

1. Võõrandatava kinnisasja kirjeldus:

1.1. (registriosa nr 2527540, katastritunnus 82001:001:0248, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 4194 m2);

1.2. kinnisasjal asub Sooru rahvamaja (ehitusregistrikood 111027859);

2. Võõrandamise tingimused:

2.1. vara võõrandamise alghind 20 000 eurot;

2.2. tähtajalise lepingu sõlmimine Valga Vallavalitsusega raamatukogu ruumide kasutamiseks vähemalt kaheks aastaks;

2.3. raamatukogu ruumide kasutamise eest tasub vald sõlmitavas lepingus toodud üüriperioodi jooksul ruumidega seotud kõrvalkulud (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon, prügi);

2.4. kinnisasja võõrandamisega seotud asjaõiguslepingu sõlmimise kulud tasub ostja.

3. Alghind ja tagatisraha:

3.1. pakkumise alghind on 20 000 eurot;

3.2.pakkumise tagatisraha on 2000 eurot;

3.3. tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Valga Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE491010202000577004, selgituseks märkida „Tagatisraha kinnistu Kesk tn 7, Sooru küla";

3.4. tagatisraha tagastatakse ostjaks mitteosutunud pakkujale 10 tööpäeva jooksul.

4. Pakkumise tingimused:

4.1. pakkumised esitada kinnises ümbrikus märksõnaga „Pakkumus kinnistule Kesk tn 7, Sooru küla" aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, hiljemalt 27.mai.2022 kell 11.00;

4.2.pakkumine peab sisaldama:

4.2.1. pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

4.2.2. nõusolek pakkumisel osalemiseks eelläbirääkimistega pakkumisel esitatud tingimusel;

4.2.3. pakkuja kinnitus vajalike finantsvahendite olemasoluks;

4.2.4. pakkuja kinnitus riiklike ja kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta;

4.2.5. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

4.2.6. pakkumise esitaja allkiri;

4.2.7. esitaja volitusi tõendav dokument;

4.2.8. pakkumised avatakse enampakkumise komisjoni poolt 27.mai.2022 kell 11.15.

Pakkumise korraldajal on õigus pakkuja kõrvaldada igal ajal, kui selgub, et esitatud andmed ei vasta tõele või on ebatäpsed. Samuti on pakkumise korraldajal õigus jätta sobivate pakkumiste puudumisel parim pakkumine kindlaks määramata ja ostu-müügileping sõlmimata.

Informatsioon ja kinnistuga tutvumine tööpäeviti kella 8−16, kontakt Pille Meriroos, telefon 766 9955, 523 7792, e-post: pille.meriroos@valga.ee .