« Back

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse uus taotlusvoor lastele ja noortele

Kuni 7. oktoobrini on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuseks. Toetus on suunatud lastele ja noortele vanuses  7. - 19. aastat.

Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Valga vallas.

Täpsemalt on taotlus suunatud:

  1. Valga linnas elavate lasterikaste perede 7. – 19. aastaste noortele, kui leibkonnas kasvab rohkem kui 4 kuni 19. aastast noort
  2. väljaspool Valga linna elavad noored, kes osalevad huvikoolis või võtavad osa huvitegevusest, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja  juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Tõendiks võib olla ka huvikooli või huviringi kinnitus noore osalemise kohta.

Huvihariduse ja tegevuse toetamise kord ning taotluse vorm on kättesaadavad Valga Vallavalitsuse kodulehel: https://www.valga.ee/haridusvaldkond

Taotlused tuleb edastada e-keskkonnas või saata valga@valga.ee

Küsimused võib esitada valla spordi ja noorsootöö spetsialistile Tõnu Vahtrale:

Tel 5301 1787 ; tonu.vahtra@valga.ee