« Back

Kutse Valga valla ettevõtjate koostööpäevale “Millise puu otsas kasvab raha?”

31. augustil kell 15-19 toimub Nakatu Turismitalus Valga valla ettevõtjate koostööpäev "Millise puu otsas kasvab raha?".   

Üritusel võtavad lisaks Valga valla esindajatele sõna ka ettevõtluse tugiorganisatsioonid nii Valgamaalt kui ka kaugemalt. Üritusel püüame leida vastuseid küsimustele, millised toetusmeetmed võiksid olla kasulikud ettevõtte arenguks ja kuidas tugistruktuurid saavad ettevõtjaid toetada. Lisaks viib Eesti Töötukassa läbi töötoa info jagamise efektiivistamise ja töötajate motiveerimise teemadel. Seejärel toimub kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamise teemaline arutelu. 

Kohal on järgmiste tugistruktuuride esindajad: 

EAS - arenduskoostöö ekspert Relika Alliksaar Williams, kes tutvustab EAS-i innovatsiooniteenuseid, sealhulgas intellektuaalomandi konsultatsiooni võimalusi ja digitaliseerimiseteenust. Lisaks räägitakse veel sektoraalsest mobiilsusest, mis tutvustab võimaliku koostööd teadlastega; 

Maaelu Edendamise Sihtasutus – arendus- ja koolitusspetsialist Angelika Nöps tutvustab põllumajandusettevõtetele mõeldud toetusi ettevõtte alustamiseks, arendamiseks ja tulemuste parendamiseks. Lisaks tutvustatakse erinevaid investeeringutoetusi; 

Tartu Loomemajanduskeskus - projektijuht Külli Hansen. Tartu Loomemajanduskeskus pakub loomeettevõtjatele kahte programmi. Esimene on alustava ettevõtja inkubatsiooniprogramm ja teine on arenguhüppe läbiviimise toetusprogramm, milles ettevõtjad saavad individuaalsetele vajadustele vastavat tuge; 

Tartu 2024 - regionaalne koordinaator Annela Laaneots tutvustab 2024. aastal Lõuna-Eestisse jõudva Euroopa suurima kultuurisündmustega, Euroopa kultuuripealinnaga,  kaasnevaid võimalusi ettevõtjatele, seda nii Euroopa kultuuripealinna tiitli aastal kui ka sellele eelnevatel aastatel;  

Tartu Teaduspark - projektijuht Vaido Mikheim tutvustab, kuidas Tartu Teaduspark koostöös Tartu Ülikooliga edendavad teaduspõhist ettevõtlust, miks tulevad Tartu üle Euroopa kosmosetehnoloogia valdkonna iduettevõtted oma tooteid-teenuseid arendama ning miks tasub kohalikel ettevõtjatel osa võtta Baltikumi suurimast ärifestivalist sTARTUp Day; 

Valgamaa Partnerluskogu - tegevjuht Tiina Ivask. Valgamaa Partnerluskogu tutvustab enda tegevust ning septembris avatud taotlusvooru meetmeid ettevõtjatele;  

Valgamaa Arenguagentuur – ettevõtluskonsultant Inga Tikk tutvustab Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetmeid ja annab ülevaate Valgamaa Arenguagentuuri poolt pakutavatest teenustest; 

Eesti Töötukassa – tööandjate konsultant Pille Mumm ja karjäärinõustaja Jaana Butov. Eesti Töötukassa annab ülevaate teenustest, mille abil viiakse kokku tööandjad tööd otsivate inimestega ning toetatakse töötajate tööl püsimist. Töötoas keskendutakse info liikumisele kollektiivis ning töötajate säästlikele motiveerimise võimalustele. 

Üritusel osalemise palume registreerida hiljemalt 27.08.2021 SIIN.  

Üritust korraldab Valga Vallavalitsus koostöös Eesti Töötukassaga  projekti „GoSmart & Excel BSR" raames ning seda kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi Läänemere piirkonna programm.