« Back

Omavalitsustes pakutavate teenuste tase on tõusnud

Rahandusministeeriumi veebileht minuomavalitsus.ee, mis pakub võrdlevat ülevaadet Eesti omavalitsuste toimimisest, avaldas täna kokkuvõtte kohalike omavalitsuste teenuste tasemetest 2020. aastal. Valga vald on näidanud ennast heast küljest ning pälvis koos Saue ja Lääne-Harju vallaga arengutšempioni tiitli.
„Koduvalla võimaluste tasemest ja teenuste kättesaadavusest oleneb reaalselt see, kuidas Eesti eri piirkondades täna läheb. Hea meel on tõdeda, et eelmise aasta tendentsid liiguvad positiivses suunas," sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. Võrdluses 2019. aasta näitajatega tõusevad esile Lääne-Harju, Saue ja Valga vald. "Võrreldes teiste omavalitsustega on just nemad teinud valdkondade üleselt 2020 tulemustes kõige suurema hüppe edasi - nad on tõelised arengutšempionid," selgitas Aab.
Veebilehe minuomavalitsus.ee andmed näitavad, et Eesti omavalitsustes on eelmisel aastal üleüldiselt paranenud kriisideks valmisolek ja täiskasvanute sotsiaalhoolekande teenus.
Vaata hinnanguid omavalitsuste toimimisele veebilehelt minuomavalitsus.fin.ee/
Facebookis on järelvaadatav ka kohalike omavalitsuste 2020. aasta teenustasemeid analüüsiv kokkuvõte: https://www.facebook.com/minuomavalitsus/videos/252637803348918