« Back

Saaremaal toimus üle-eestiline hariduskonverents

Kuressaares toimunud üle-eestilise huvihariduskonverentsi „Mis tuuled puhuvad?" märksõnadeks olid innovaatiline noorsootöö ja nutikas huviharidus.

Muhu noormees Lauri Pehlaku avaldas oma arvamuse huviharidusest ja noorsootööst. Noormehe etteastest jäi kõlama mõte, et kogu aeg pole vaja muutusi teha. Kui midagi hästi toimib, võib see jätkuda ja teatav stabiilsus ei teeks üldse paha.

„Ajakirjaniku ja saatejuhi Urmas Vaino ettekanne oli väga atraktiivne ja huvitav. Tema põhisõnumiks oli, et kuigi igal organisatsioonil on ühine eesmärk, ei tohi vältida inimeste vahelisi konflikte. Tänapäeval tahavad inimesed olla üksteise vastu pigem head ja kardavad konflikte, kuid need on  edasiviivaks jõuks," meenutas  asevallavanem Kalmer Sarv  Vaino ettekandes kuuldut.

Helsingi kultuurikeskuse Stoa direktori Ulla Laurio ettekanne rääkis kultuurilisest noorsootööst Soomes. "Ta tõi näiteid sellest, kuidas lihtsate ideedega on võimalik ära teha suuri asju. Ta on omavahel kokku viinud Soome kunstnikud ja noored. Veel rõhutas ta, et noortele tuleb anda võimalus ennast teostada, kuid neile peab jääma ka vastutus tehtu eest," rääkis haridusspetsialist Ivi Tigane.

Osalejate jaoks oli  huvitav ja eluline veebikonstaabel Maarja Punaku ettekanne digiturvalisuse teemal. "Punaku ettekandest jäi kõlama, et üha enam tuleb  digiturvalisusega seoses teha selgitustööd nii laste kui ka nende vanemate hulgas. Oluline on, mida inimene internetis enda kohta avaldab. Nooruses tehtud mõtlematused võivad hilisemas elus kurjalt kätte maksta," rääkis Tigane.

IV huvihariduskonverentsi avas kultuuriminister Indrek Saar, tervitussõnad kohaletulnutele edastas Saaremaa vallavanem Madis Kallas. Isamaalisest noorsootööst andis  ülevaate Kodutütarde peavanem Angelika Naris. Innovatsioonist noorsootöös rääkis Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja Epp Reedik. Ajakirjanik ja poliitik Liina Kersna arutles kogupäevakooli teemal. Huvihariduse ja -tegevuse valdkonnas eraldatavaid toetusevõimalusi tutvustas Eesti  Noorsootöö Keskuse suunajuht Kaire Soomets jne.

Konverentsi korraldas  Saaremaa vallavalitsus.