« Back

Sinu tulevik on heades kätes - Sinu enda kätes

Valga Vallavalitsuse rakendusel "Koduvald korda 2022" saab igaüks hõlpsasti märkida ja lisada ka foto, abikäsi vajavast kohast.

Vallavalitsusega planeerime organiseerida Teeme ära koristustalgud 7. mail ja koristada mõned kaardile märgitud kohad.

Sama hõlpsasti saab leida, mõne aja pärast samalt rakenduselt, koha kus  ise organiseerida talgud ja asi lihtsalt korda teha.

Kaardirakendus jääb avalikku kasutusse püsivalt ka pärast 7. mail toimuvaid talguid.

Vallavalitsus kutsub kinnistuomanikke koristama enda kinnistutelt igasugust graffitit, mis risustab linnaruumi. Samas paneme kõigile südamele, et meie valla heakord on meie endi kätes. Kõige lihtsam ja tulutoovam on see, kui keegi ei risusta oma kodukanti. Siis saavad meie hooldustöötajad rohkem tegeleda vallaruumi hubasemaks muutmisega.

https://valgavv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d587492755174431b61ba753fd20803d