« Back

Suursaadik Arti Hilpus külastas Valgat

6. mail kohtus Eesti Vabariigi suursaadik Läti Vabariigis Arti Hilpus Valga vallavanema Monika Rogenbaumi ja volikogu esimehe Lauri Drubinšiga, et arutada piiriäärse omavalitsuse igapäevaelu küsimusi ning laiemalt koostööd Eesti ja Läti vahel.

Valga vallajuhid tõid välja asjaolu, et jätkuvalt on kaksiklinnal Valgal ja Valkal ühisteenuste arendamine praktikas ülikeeruline, sest põrkuda tuleb seadusandlusega, mis omavahel ei ühildu. Samuti pole toetatud ja tagatud piiriüleste teenuste finantseerimine. Näiteks on Valga haigla valmis pakkuma ravi Valka omavalitsuse elanikele, Valga loomade varjupaik võiks olla teeninduspiirkonnaks ka Valkale, kuid see on takistatud. Reaalne koostöö toimub kõige tõhusamalt kultuuri valdkonnas, samuti on esiletõstmist väärt Valka kunstikool, kus õpivad Valga valla finantseeritud kohtadel ka Valga õpilased. Edulooks saab lugeda Eesti-Läti programmi ja mõlema omavalitsuse rahastatud Valga-Valka ühise keskväljaku loomist, mida kahjuks on varjutamas eeldatav finantskorrektsiooni otsus.

Suursaadik oli Valgas ka päev varem, kuna osales juba järjekorras kuuendal Eesti-Läti ajalookonverentsil.