« Back

Täna toimub Rautina oja süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik arutelu.

Foto: Keskkonnaamet

Avalik arutelu toimub 21.03.2022 kell 16.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk 1, Valga) ning samal ajal veebikeskkonnas Microsoft Teams.

Veebikoosolekuga saab liituda lingil: https://bit.ly/3s8dTQX.

NB! Kõik huvitatud isikud on oodatud osalema ja arvamust avaldama.

Tegevuse eesmärgiks on võsastunud ja liigniiske ala atraktiivsemaks muutmine ning maa-ala korrastamine. Kavandatavaks tegevuseks on Rautina oja süvendamine mahus 15 960 kuupmeetrit ja kaldajoone muutmine. Tegevuse asukoht on Männiksoo katastriüksus (tunnus 28901:001:0111) Raavitsa külas Valga vallas Valga maakonnas.