« Back

Vajatakse spordi ja noorsootöö spetsialisti

Valga Vallavalitsus kuulutab konkursi

 • kultuuri- ja haridusteenistus,  spordi- ja noorsootöö spetsialisti vabanevale ametikohale.

Töö põhieesmärk on Valga valla spordielu ja noorsootöö koordineerimine, arendamine ning vallas tegutsevate spordiklubide, noorteühingute ja noorte nõustamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • teadmised spordist ja noorsootööst;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise kõnekeele oskus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus spordi ja/või noorsootöö valdkonnas;
 • vene kõnekeele oskus;
 • eelnev projektide kirjutamise kogemus, tuua välja näited teostatud projektidest.

Tööle asumise aeg:

 • kokkuleppel

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda,
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi,
 • vajadusel ametikorterit

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga valla spordi ja noorsootöö arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.

Dokumendid saata 18.aprilliks e-postile valga@valga.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.

Lisainfo:

 • Täiendavat informatsioon asevallavanemalt Kalmer Sarv´elt, tel 5145441, e-post: kalmer.sarv@valga.ee