« Back

Valga haridusvõrku ootab ees kaks ümberkorraldust

Valgas on lõpusirgele jõudmas kaks muudatust haridussüsteemis, mida omavalitsus on aastaid ette valmistanud. Ühe olulise sammuna antakse riigile üle seni valla hallata olnud kaugõppeteenus ning teisena liidetakse lasteaed Pääsukese rühmad Buratino ja Kasekese lasteaedadega.

„Nii vallale kui elanikele on kõige olulisem, et mõlema teenuse kättesaadavus säiliks ja kvaliteet ei kannataks. Seepärast pole ühtegi otsust tehtud kiirustades, vaid oleme kõik võimalused põhjalikult läbi kaalunud ja kaasanud kõik osapooled. Praeguseks võime kindlad olla, et nii kaugõppes hariduse omandamise võimalus kui lasteaiateenus on ka edaspidi kõigile soovijatele tagatud," rääkis Valga asevallavanem Maarja Mägi.

„Oleme ettevalmistuste käigus vestelnud nii mõlema õppeasutuse juhtkonna, koolipere kui hoolekogudega ning jõudnud arusaamisele, kuidas vajalikke muudatusi kõige paremini läbi viia. Kuna sisulised küsimused on läbi arutatud ja põhimõtteline suund paigas, siis otsustas vallavalitsus täna suunata mõlemad küsimused volikogule lõpliku otsuse langetamiseks," lisas Maarja Mägi.

Kaugõppe pakkumise vallalt riigile üle andmist on ette valmistatud juba aastaid ning tänaseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel sobiv lahendus leitud. Teenust hakkab senise Valga Kaugõppegümnaasiumi asemel sügisest pakkuma Valgamaa Kutseõppekeskus, kus selleks on käimas vajalikud ettevalmistused.

„Kutseõppekeskuses on kaugõppijatele pakkuda uued kaasaaegsed ruumid, säilib ka e-õppe võimalus, mida valdav enamus õppijaid kasutab juba täna. Kaugõppegümnaasiumi tühjaks jäävale hoonele tuleb vallal veel rakendus leida," täpsustas Maarja Mägi.

Pääsukese lasteaia rühmade ühendamine Buratino ja Kasekese koosseisudesse tingis laste arvu pidev vähenemine ning kavandatav seadusemuudatus, mis seab uued nõuded lasteaedade õppekeelele.

„Pääsukese lasteaia puhul integreeritakse rühmad teiste juba toimivate lasteaedade koosseisu, kus neile ehitatakse välja uued ruumid. Lisaks saavad lapsed võimaluse keelekümbluseks ning osalemiseks muusika- ja liikumistundides, Buratinos ja Kasekeses on selleks täiskohaga õpetajad," rõhutas Mägi. „Pääsukese lasteaia hoone tuleviku otsustab vald siis, kui üleviimine on läbi viidud. Peame arvestama, et hoone ülalpidamisega kaasnevad kulud, seega tühjalt seisma seda ei jäeta."

Valga Vallavanem Monika Rogenbaum lisas, et otsuste näol on tegemist sisulise jätkuga Valga linna haridusvõrgu korrastamisele.

„Oluline on viia haridusvaldkonna teenused vastavusse tegeliku olukorra ja elanike vajadustega, selleks peame pakkuma kaasaegseid tingimusi ning ühtlasi vähendama hoonete alakasutust," rääkis Monika Rogenbaum. „Viimase kümne aasta jooksul oluliselt panustatud õppetingimuste parandamisse näiteks Valga Põhikoolis, Valga Gümnaasiumis kui Valga Priimetsa koolis. Kaugõppe- ja lasteaiateenuse ajakohastamine on samm edasi."

„Suur tänu Pääsukese, Kasekese, Buratino ja Walko lasteaedadele, Priimetsa Koolile, Valga Kaugõppegümnaasiumile ja Valgamaa Kutseõppekeskusele, kes pikas aruteluprotsessis süvenenult osalesid ja oma mõtteid ning ettepanekuid esitasid," tänas vallavanem õppeasutusi sisuka ja meeldiva koostöö eest.  


Valga Vallavolikogu koguneb küsimusi arutama 30. märtsil.