« Back

Valga keskraamatukogu saab jõuludeks tuleohutumaks

Valga vallavanem Monika Rogenbaum allkirjastas hankekepingu Aia 12 asuva keskraamatukogu tuleohutuse parandamiseks, tööde aluseks on Päästeameti 2017. aastal tehtud ettekirjutusel põhinev tuleohutusnõuete täitmise tööde kava.
 
Vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul soovib vallavalitsus hankepartneriga koostöös kõrvaldada Lõuna päästekeskuse ettekirjutustes märgitud puudused ning ehitada ümber Valga raamatukogu trepikojad vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele. „Vajakajäämisi tuleohutuses enamik meist silmaga otseselt ei näe ja seega ka enesele ei teadvusta, kuid nõuete täitmata jätmise hind võib õnnetute asjaolude kokkulangemisel osutuda kahetsusväärselt kõrgeks," ütles Rogenbaum, kelle sõnul saab Valga keskraamatukogu hoone allkirjastatud lepingu kohaselt tuleohutusnõuetele vastavad lahendused veel selle kalendriaasta sees.
 
Töödega eemaldatakse muuhulgas mittevajalikud elektrikaablid ning paigaldatakse evakuatsioonitrepikodade ja korruste vahele nõuetele vastavad tuletõkkeuksed, samuti saavad nii esimene kui teine korrus tuletõkkeuksed ja tuletõkkeseinad. Ehituslike muudatuste tulemusena tekivad evakuatsioonitrepikodadest ja korrustest omaette tuletõkkesektsioonid otsepääsuga välja, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.
 
Ehitustööde maksumus käibemaksuga on ligi 30 000 eurot, hankeprotsessi tulemusena valis Valga vallavalitsus töid teostama Status Pluss Ehitus OÜ.
 
Raamatukogu jääb külastajatele avatuks ka ehitustööde ajal.