« Back

Valga Põhikoolis käivitub septembris projekt "Sport Koolis".

Vallavolikogu andis aprillis vallavalitsusele loa osaleda projektis „Sport Koolis", mis on ellu kutsutud pakkumaks koolidele tuge sporditundide läbiviimisel ja rikastamisel. Oma positiivse otsuse on teinud ka projekti teine osapool, Eesti Olümpiakomitee.

"Sport Koolis" projekti sihtrühmaks on esimeste klasside õpilased. Valga Põhikooli direktor Luik-Stogov täpsustas, et esimese klassi õpilase kolmele kehalise kasvatuse tunnile liitub kooli päevakavas kaks treeningtundi, mis on fikseeritud tunniplaanis. Seega esimese klassi õpilase nädalakavas on aktiivset liikumist planeeritud igasse päeva.

„Erinevad liikumisharjumuste uuringud näitavad, et 80 protsenti lastest, kellele luuakse varakult liikumisharjumusi kujundav päevakava, jätkavad aktiivset liikumist ka edaspidi ning kolmandik neist elab tervemat elu. Lapsed vajavad iga päev vähemalt 60 minutit mõõduka kuni tugeva koormusega liikumisaktiivsust," tõi koolijuht välja, lisadess, et projekt "Sport Koolis" annab koolile paremad võimalused ja ka vahendeid luua lastele igapäevaselt tingimused mitmekülgseks aktiivseks liikumiseks spetsialisti käe all.

Õppeaasta jooksul tutvustatakse Valga põhikoolis nelja erinevat spordiala kvalifitseeritud treenerite käe all - nendeks on kergejõustik, käsipall, korvpall ja ujumine. Kergejõustiku treeningtunde juhendab Spordiklubi Maret-Sport treener Anneli Taul, käsipalli treeningtunde  Käsipalliklubi Käval treener Veiko Luik, korvpalli treeningtunde MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa treener Brendon Paidra ja ujumise treeningtunde Tartu Ujumiskooli treener Kätlin Nukka. Kõik treenerid on kvalifitseeritud ja EOK poolt heaks kiidetud. Ühte spordiala tutvutakse 17 treeningtunni jooksul. Projekt toetab võimalust koostada õppijate vajadusi arvestav ja valikuid rikastav päevakava. Oodatava tulemusena on õppeaasta lõppedes õpilastes tekkinud huvi ja harjumus liikumiseks ja sportimiseks ning loodetavalt on mitmedki lapsed leidnud endale meeldiva ala, mida soovitakse ka edaspidi treeningutel harrastada.

Projekti maksumus on 7467 eurot, millest Valga valla omaosalus on pool summast ehk 3733 eurot. 2021/2022. õppeaastal osaleb projektis 26 kooli üle Eesti, Valga maakonnast osaleb sel korral Valga Põhikool.

Sport Koolis projekti kutsus ellu EOK ja maakonnas on EOK partner Valgamaa Spordiliit, kes siis valis projekti teostajaks Valgamaal Valga Põhikooli.