« Back

Valga-Valka ettevõtjate kohtumine

Eile, 28. märtsil toimunud Valga ja Valka ettevõtjate kohtumisel räägiti Valga linnaruumi arengutest ning tutvustati teedevõrgustiku investeeringu plaane.

Kohtumisele oli kutsutud piirilinna suurettevõtjad ning töötukassa esindajad, et tutvustada neile Valga valla suuremaid investeeringuid 2018. aastal, rääkida arengusuundadest ning anda ülevaade teedevõrgustiku investeeringute plaanidest.

„Meil on tegemist ühinenud vallaga, mis tähendab, et üle tuleb vaadata ka kõik arengudokumendid, alustades arengustrateegiast ja lõpetades üldplaneeringuga. Nendes dokumentides on väga olulised märgid tulevikuaruteludes, mis tuleb maha panna. Seega anname teile täna ka selgitusi saabuvatest tähtaegadest, et saaksite oma mõtetega kaasa lüüa," ütles vallavanem Margus Lepik oma avasõnas.

Vallaarhitekt Jiri Tintera selgitas põhjalikumalt Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum" raames valmivat Valga uue keskväljaku visiooni, mille avaüritus peaks toimuma 22. augustil. Samuti räägiti Valka-Valga ühisest linnaruumi projektist, mida rahastatakse Eesti - Läti programmist.

Lisaks oli juttu Vabaduse 13 koolihoone laiendamisest. „Selle projekti osas on tugev seos Läti kolleegidega. Tegemist on koolimaja laiendamisega. Arhitektuurikonkursi võitjad on Riiast ja enamik projekteerimistöödest tuleb Lätist. Projekti jaoks on raha juba eraldatud ning projekt peab valmima selle aasta jooksul," ütles Tintera.

Juttu oli veel J. Kuperjanovi 12 rekonstrueerimisest üürikortermajaks ning Tartu 2 - Ramsi vesiveski konserveerimisest.

Asevallavanem Enno Kase selgitas külalistele Valga valla teede olukorda ning planeeritud tööde mahtu. Asevallavanem Viktor Mägi aga teavitas osalejaid valla uue arengukava koostamisest ning kutsus ettevõtjaid üles oma panust andma.

Kohtumise lõpetas ettevõtlusspetsialist Triin Roo, kes selgitas käimasoleva ettevõtluskeskkonna ja piiriülese tööjõuliikumise uuringuga seotud tegevusi.

„Uuringu eesmärk on kogu Valga-Valka piirkonna hetkeolukorra kaardistamine ühistel alustel, tuues seejuures välja piirkonna peamised probleemid ja arenguvõimalused. Sihtgruppidesse kuuluvad kohalike omavalitsuste esindajad, piirkonnas tegutsevad ettevõtted ja kohalikud elanikud," selgitas Roo.

Järgmine kaksiklinna ettevõtjate kohtumine Valga-Valga omavalitsusjuhtidega toimub juunis Valkas, Lätis.