« Back

Valga vald osaleb projektis „Kodud tuleohutuks“

FOTO: kodutuleohutuks.ee

 

Valga Vallavalitsus ja Päästeamet allkirjastasid lepingu, mille alusel Päästeamet toetab 2022. aastal Valga valla kodude tuleohutuse parandamist 5500 euroga. Samal eesmärgil lisab toetusfondi 7000 eurot Valga vald. Toetuse saamise eelduseks on Päästeameti poolt eelnevalt läbiviidud kodunõustamine ning käimasoleval aastal toetuse saavad kodud on selle alusel nüüdseks otsustatud. Hädavajalikud tööd saavad tänavu tehtud kolmes Valga valla kodus.

 

Projekti sihtrühma kuuluvad peamiselt toimetulekuraskustes leibkonnad, lasterikkad pered, puuetega inimesed, eakad, kuid juhtumipõhise lähenemise tõttu võidakse aidata ka näiteks majapidamisi, kus on hiljuti juhtunud tulekahju.

 

Toetusega on lubatud teostada näiteks olemasoleva küttekolde ja -seadme parandamist, vana küttekolde ja -seadme lammutamist, elektrisüsteemi rekonstrueerimistöid, tuleohutust tagavate seadmete ja vahendite paigaldamist, vajalike eksperthinnangute ja auditite tellimist.