« Back

Valga valla aasta ema on Annaliisa Matus

Reede õhtul oli Lüllemäe kultuurimaja Valga valla perede päralt. Toimus esimene Valga valla emadepäeva kontsert -aktus, kus kuulutati välja valla aasta ema 2018, tunnustati aasta ema nominente ning anti üle ka maakonna pärandihoidja sõled.

Kontsert-aktusele kohaletulnuid tervitas Valga vallavanem Margus Lepik. „Aasta ema nominendid on tublid ja töökad ning lisaks laste kasvatamisele löövad nad kaasa ka kogukonna tegemistes. Püüdkem selles tehnoloogia maailmas säilitada inimlikkust ja hellust. Soovin, et saabuval emadepäeval leiaksite aega oma laste ja vanemate jaoks. Tundke elust ja üksteisest rõõmu. Kena saabuvat emadepäeva," soovis vallavanem kõigile kohaletulnutele.

Viieliikmelise konkursikomisjoni otsusega valiti viie nominendi hulgast valla aasta emaks  32aastane nelja lapse ema Annaliisa Matus, kelle esitas nominendiks lastead Kaseke juhtkond.

„Ta on rõõmsameelne, abivalmis, loominguline ja tegus noor naine, kelle peres kasvab neli toredat last. Ta toetab oma laste arengut igakülgselt, suunab neid mitmetesse huviringidesse ja kaasab igapäevastesse toimetustesse, mida on märgata laste teadmistes ja laias silmaringis. Aktiivse inimesena läheb talle kogukonna heaolu ja areng korda. Ta osaleb lapsevanemana lasteaia hoolekogu töös. Oskab märgata probleeme ja aitab kaasa nende lahendamisele. Positiivsust ja hoolivust on ta õpetanud ka oma lastele, kes paistavad silma viisakuse ja sõbralikkusega," on kirjutatud Annaliisa  iseloomustuses.

Hobifotograafina lööb Annaliisa  kaasa Kasekese lasteaias toimuvate pereürituste ning  pidude jäädvustamisel. Tema kaamerasilma ette on jäänud palju kauneid hetki ja emotsioone, mida ta lahkesti kõigiga läbi Stuudiumi keskkonna jagab.

Vabal ajal remondib ja taastab ta omanäolist kodu, toimetab aias ja armastab perega looduses viibida. Annaliisa töötab Tõrva Tarbijate Ühistu Siilikeskuse kaupluses. Töökaaslaste sõnul on Annaliisa sõbralik, vastutulelik ja abivalmis kolleeg.

Valla aasta ema nominendiks esitati nelja lapse ema ja kuue lapselapse vanaema, Õru noortekeskuses  töötav 62aastane Inna Tuhkanen, kelle esitas tunnustamiseks tema tütar. „Minu ema hindab kõrgelt pereväärtusi ja armastab lapsi. Siiani on ta  ümbritsetud noortest, töötades Õru noortekeskuses. Oma tööd teeb ta innu ja hoolega. Ta on loodud lastega  tegelema, on armastav ja hooliv, samas ka piisavalt range, et korda hoida," iseloomustab tütar Tiina Tuhkanen-Kostrova oma ema.

Aasta ema nominendiks esitasid lapsed oma ema Anne Paidra. 43aastane nelja lapse ema  on oma elu pühendanud laste kasvatamisele ning leiab nende jaoks alati aega. Ta on suure südamega naine, kes on eeskujuks nii enda lastele kui ka paljudele laste sõpradele. Ta on siiras, rõõmsameelne, hea huumorimeelega ja empaatiline naine. Anne Paidra  töötab OÜ Triinu Äris ning on esmakursuslane Tartu Ülikooli lasteaiakasvatuse erialal.

62aastase, pea 40 aastat Hargla koolis õpetajaametis töötava Urve Naha esitasid tunnustamiseks tema tütred. Kolme lapse ema ja viie lapselapse vanaema  on tegus ja aktiivne naine, kes lööb kaasa Hargla kandi külaliikumise, kohaliku kultuuri- ja noorsootöö edendamises. Tema õpilased on saavutanud läbi aegade väga häid tulemusi spordis nii maakondlikel kui ka vabariiklikel võistlustel. On Taheva Valla Külade Seltsi liige. Ta on ettevõtliku ja positiivse meelelaadiga, tolerantne ja abivalmis naine. Lisaks igapäevatööle laulab  ta naisansamblis Harmõn.

48aastase Lüllemäe põhikooli klassiõpetaja Heidi Kõvaski esitasid valla aasta ema kandidaadiks  tütar Helis Kõvask ja Lüllemäe põhikooli juhtkond.

 Ta on oma töös täpne ja korrektne, on tasakaalukas ja rahulik, tema tunnid on alati põhjalikult ette valmistatud, mitmekesised ja huvitavad. Kolleegina on ta toetav ja mõistev ning võtab osa kooli arendusprotsessidest. Lisaks oma perele, on ta teiseks emaks ka oma õpilastele, toetades oma oskuste ja pädevuse piires ka nende peresid. Ta on hell ja imearmas inimene.

Valga valla aasta ema ja kõik aasta  ema nominendid said endile tänutäheks  tunnuskirja, lilled ja meene. Lõuna-Eesti Postimees kinkis valla aasta emale ajalehe tellimuse.

Järjekordsed pärandihoidja sõled andis üritusel üle Valgamaa Rahvakultuuri ja Käsitöö Keskseltsi esinaine Marge Tadolder koos vallavanem Margus Lepikuga.

Pärandihoidja sõle elutöö eest pälvis Puka kunstikooli direktor Esta Kittus. Rahvatantsu alal pälvis sõle Hele Teras, käsitöö alal Anne Perlov, kultuuritöö alal Eha Mandel. Noore rahvakunstniku sõlg anti Egely Pruulile.

Valla emasid tervitasid lauluga Lüllemäe lapsed. Kontsertosas esitas meeleolukaid laule Mari Kalkun. Lastele oli avatud tegevustuba. Kaetud oli kohvi- ja tordilaud.