« Back

Valga valla kriisikomisjon pidas 18. märtsil koosolekut

Koosoleku käigus andis  kriisikomisjoni esimees Monika Rogenbaum ülevaate kriisikomisjoni I kvartali tööplaani täitmisest ja kriisialasest tegevusest, aga samuti 1. – 3. märtsil toimunud Kõrgema Elanikkonnakaitse kursusest.

Kriiskomisjoni liikmed võtsid põhjaliku arutluse alla kriitilise elektrivarustusega objektide kindlaksmääramise ja sellekohane teave saadetakse lähemal ajal Elektrilevile. Samuti võeti vaatluse alla kriisivalmiduse taseme kitsaskohad ja taseme tõstmise võimalused, mis lisaks elektrivarustusele puudutavad tööjõu küsimusi ja vabatahtlike koordinatsiooni. Uuendada tuleb iga asutuse käsuahelat kriisi korral, fikseerida muudatused ja ajakohastada kogu hädaolukorra lahendamise plaani. Koos kriisjuhtumise struktuuri värskendamisega on vajalik ressursside kaardistamine. Lahendust vajab kriisirahastamise valdkond, tagamaks näiteks generaatorite olemasolu.

Olukord Ukrainas on jätkuvalt pinev ja sõjapõgenike teema on pidevalt päevakorras. „Ukrainast saabuvate põgenike probleemide lahendamine ja nende Eesti ellu integreerimiseks võimaluste loomine on sõja puhkemisest alates vallavalitsuse igapäevase töö osa ning kahtlemata nii meile kui ühiskonnale suur väljakutse," tõdes vallavanem Monika Rogenbaum.

Vallavalitsus suhtleb igapäevaselt Valga Ukraina Seltsiga ja kaardistab vabu eluruume sõjapõgenike tarbeks, samuti väljastab põgenikele isikukoode, mille olemasolu aitab kiirendada elamisloa menetlust. Isikukoodid on 18. märtsi seisuga Valgas väljastatud 61 sõjapõgenikule, kellest 49 on jäämas Valga valda. Elamisluba tähendab põgenikule ajutise kaitse staatust ja sissetuleku puudumisel ka õigust taotleda vallavalitsusest toimetulekutoetust.

Enamik praeguseks Valga valda saabunud sõjapõgenikke on saanud majutust oma tuttavate juures. Esimesed Ukrainast tulnud lapsed on asunud õppima valla lasteaedades ja koolides. Ukraina põgenike osas on üheks probleemiks vaktsineerimise puudumine ja nende tervisekontrolli korraldus.

Vallavalitsus jätkab valla kanalites kriisialase teabe vahendamist ja juhiste edastamist, kuidas inimene ise saab võimalikeks kriisideks valmistuda.