« Back

Valga vallas kehtib uus hankekord

Valga vallas kehtib uus hankekord, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.

Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald  ühtset hankekorda.

„Peame kõik, ka allasutused arvestama olukorraga, et  enam ei osteta üksi teatud kulumaterjale või teenuseid, vaid hankekord kehtib kõikidele koos. Töö käigus peame leidma parimad lahendid erinevate asjade muretsemiseks ja teenuste tarbimiseks ning see peab tagama, et valla vara valitsemine oleks võimalikult efektiivne," selgitas vallavanem Margus Lepik.

HANKEKORD VALGA VALLAS