« Back

Valga vallas toetatakse noori haridustee jätkamisel ja tööturule jõudmisel

Oled vanuses 16-29m kes hetkel ei õpi ega tööta, kuid oleks soov teha midagi oma vaba ajaga?

Tead mõnda noort, kes võiks vajada veidi ideid kuhu kooli minna või millist tööd teha?

Tunned, et praegune kool või töö ei sobi Sulle ning sooviks midagi muud proovida?

Kui jah, siis noortegarantii tugisüsteem ootab Sind!

Noortegarantii tugisüsteem on noorte jaoks loodud, mille eesmärgiks on toetada noori haridustee jätkamisel ja tööturule jõudmisel. Suur osakaal on ennetustegevusel, läbi mille püütakse anda esmast informatsiooni noorele edasiste võimaluste osas ning koostöös leitakse uusi põnevaid väljakutseid . Valga vald on noortegarantii tugisüsteemi rakendanud aastast 2018 (varasemast ajast on osadele tuttav ka Tugila) ja on üks neljast Eestimaa omavalitsusest, kes osaleb Sotsiaalministeeriumi algatatud projektis, et olla abiks oma 16–29-aastastele noortele töö leidmisel või õpingute jätkamisel.

Väga hea koostöö Valga vallas on erinevate noortekeskuste, koolide kui ka mitmete noortega tegelevate organisatsioonidega. Eks meil kõigil ole ikka ühine eesmärk – olla noortele toeks, neid vajadusel suunata ning nõu anda. On võetud otse ühendust ettevõtetega, et uurida, kas neil on hetkel või lähitulevikus noortele tööd pakkuda. Samuti suheldakse erinevate õppeasutustega, et selgitada välja täpsed võimalused ja tingimused, et noor saaks asuda õppima soovitud erialal. Seega võib julgelt juhtumikorraldajatega ühendust võtta ning leitakse koos noorega talle parima lahenduse.

Tasuta koolitused ja erinevad nõustamised

Valga vald on partneriks Johannes Mihkelsoni Keskusele (JMK), kuhu on võimalik juhtumikorraldajatel ka noori suunata. JMK projekt "Noored unistuste töökohani" toetab noortegarantii tugisüsteemi noori. Projekti tegevused on väga mitmekesised ning suunatud noorte paremaks toetamiseks.

Varasematest kogemustest saab esile tuua väga head tagasisidet saanud töö- ja sotsiaalsete oskuste koolitusele, mida viivad läbi oma ala vaieldamatud spetsialistid, kes aitavad noortel saavutada vajaliku enesekindluse ja arendada sotsiaalseid oskusi. Lisaks on mitmeid toetavaid ja elukvaliteeti tõstvaid teenuseid: tugiisikuteenus, võlanõustamine, karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine, sõltuvusnõustamine, erialane koolitus ja tööpraktika. Toimuvad õppekäigud koolidesse ja ettevõtetesse. Koolitusel ja praktikal osalemisel saab noor sõidutoetust ja stipendiumit. Kõik teenused on noortele tasuta. Info projekti kohta Johannes Mihkelsoni Keskuse kodulehelt www.jmk.ee.

Täpsem info:

Valga valla juhtumikorraldajad:

Ülla Tamm (ylla.tamm@valga.ee; 5343 7161)

Udo Reinsalu  (udo.reinsalu@valga.ee; 5300 6756)