« Back

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöö teenistuse juhataja ametikohale

Juhataja peamised tööülesanded on:

  1. Valla sotsiaalhoolekande ja lastekaitsetöö korraldamine;
  2. valla sotsiaalhoolekande arengukava koostamine ja seatud arengueesmärkide täitmine;
  3. teenistuse eelarve koostamine;
  4. läbirääkimiste pidamine koostööpartneritega lepingute, kokkulepete ja muude koostöösuhete sõlmimiseks sotsialhoolekandeliste ülesannete täitmiseks;
  5. teenistuse eesmärgistatud ja tulemusliku toimimise tagamine, väärtustades ja innustades oma töötajaid ning kaasates ja mõistes koostööpartnereid;
  6. valla sotsiaalteenuste ja -toetuste ning muu valdkondliku info koondamine ja avalikustamine.

Ootame Sind kandideerima, kui
1.sul on magistrikraad (soovitavalt sotsiaal- või kasvatusteadustes) või magistrikraad omandamisel ja varasem töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas.
2. sul on teadmised Eesti Vabariigi sotsiaalkaitse ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande arengusuundadest ning omavalitsuse valdkondlikest kohustustes;
3. sul on organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimise kogemus ja oskus planeerida tööprotsesse;
4. sul on oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
5. Sa oled süsteemne ja järjekindel eesmärkide saavutamisel ja Sul on suurepärane enesejuhtimise ja motiveerimise oskus
6. sul on väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning hea vene keele ja inglise keele oskus kõnes;
7. sul on hea arvuti kasutamise oskus.

Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
Tööaeg: Täistööaeg
Palk 1600 eurot
Töö asukoht:Valga linn, Valga vald

Kandideerimiseks saada palun sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja essee teemal „Valla sotsiaalvaldkonna võtmeprobleemid ja lahendused – perspektiiv arengukava koostaja positsioonilt" (kuni 3 A4 lk) e-aadressile heldi.kaares@valga.ee hiljemalt 15.06.2018. Täiendav info: Ere Arbeiter, 514 8049, ere.arbeiter@valga.ee.