« Back

Valga vallavalitsus võtab tööle välisprojektide juhtivspetsialisti

Välisprojektide juhtivspetsialisti peamisteks töökohustusteks on välisprojektide kirjutamine, juhtimine ja aruandluse  korraldamine, valla turundamine välispartneritele koostöös avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide ning ettevõtjatega, projektipõhise rahastamise alase informatsiooni kogumine, jagamine vallavalitsuse ametnikele ja koostöövõrgustikule, valla välissuhete ja -külaliste vastuvõtmise korraldamine.

 

Nõudmised kandidaadile
kõrgharidus või selle omandamine ja sellele lisanduv ametialane enesetäiendamine;
eelnev töökogemus projektitöö valdkonnas, sh välisprojektid, vähemalt üks aasta;
teadmised välissuhete, lepinguõiguse ja riigihangete alastest õigusaktidest ja nende rakendamise oskus;
teadmised erinevatest rahastamisprogrammidest ja nende taotlustingimustest ning analüüsimise oskus;
teadmised välissuhete ja arendustööga seotud koostööorganisatsioonide tegevusvaldkondade kohta;
oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;
hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint), ülevaate omamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest, raamatupidamise üldnõuetest ning registrite ja andmekogude kasutamise oskus.

Keeleoskus:
kõrgtasemel eesti keel;
töö eeldab väga head inglise keele ja keskmist vene keele oskust koos erialase sõnavara valdamisega

Pakume:
Meeldivat töökeskkonda;
Enesetäiendamise ja- teostuse võimalusi;
Vajadusel ametikorterit.
Ametipalka alates 1400 eurot

 

Kandideerimisavalduse, CV, motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumendid palume esitada hiljemalt 18.mail k.a kell 10.00 aadressile Puiestee 8 Valga või e-postile valga@valga.ee

Lisainfo: asevallavanem Viktor Mägi, 512 9829