« Back

Valga Vallavalitsuse 14. nädala eelinfo (02.-08.04.2018)

06.03-08.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees näitus „Kunst sünnib südamest väikesest ja suurest". Näitus on valminud lasteaed Walko laste ja lastevanemate koostöös
14.03-10.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees näitus „Minni Vähi ja tantsupeod"
22.03-10.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis Valga Jaanikese kooli laste tööde näitus
03.04-03.05 Valga muuseumis näitus „Mida sa näed? Mida sa tahaksid näha". Näitus on osa kollektiivsest loomingulisest uurimusest "Sada Paplit", mis leiab aset Valgas ja mille raames toimuvad kunstinäitused ja kunstnike residentuurid. Näitus keskendub piirilinna identiteediloomele ja toob kokku nii linna seest kui väljastpoolt avanevad perspektiivid
02.04-23.05 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse vestibüülis EV 100 pühendatud näitus „Vabariigi ootuses", mis räägib 1917. aastast ning tormilistest arengutest, mis viisid 1918. aastal vabariigi väljakuulutamiseni

 Esmaspäev, 02. aprill
- kell 9
vallavalitsuse laiendatud infotund Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Osalevad asevallavanemad, ametite ja allasutuste juhatajad. Koosolekut juhib asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi
- kell 12 Valga vallavolikogu korrakaitsekomisjon Valga raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi ja kutsutud valdkonna spetsialistid.
- kell 12.30 Valga Priimetsa koolis kohtumine kooli juhtkonnaga. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane

Teisipäev, 03.aprill
- kell 9 lastekaitsetöötajate koosolek Tõlliste teeninduskeskuses. Osalevad asevallavanem Jüri Konrad,  lastekaitse teenistuse spetsialistid Maire Baumverk, Merike Viilup, Iia Konks, Kätlyn Podiradt ja Ere Arbeiter
- kell 13 Valga vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjon Valga raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi ja kutsutud valdkonna spetsialistid.
- kell 15 Valga vallavolikogu sotsiaalkomisjon Valga raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi ja kutsutud valdkonna spetsialistid

Kolmapäev, 04. aprill
- kell 12 Valga vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon Valga raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi  ja kutsutud valdkonna spetsialistid
- kell 16 Valga vallavolikogu hariduskomisjon Valga raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi ja kutsutud valdkonna spetsialistid
- kell 14 kaksiklinnade Valga/Valka festivali korraldamise töönõupidamine. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja kultuurispetsialist Merce Mäe

4.04 toimub Europe Direct Narva teabekeskuse avamine. Osalevad koostöö- ja kogukonnaprojektide spetsialist Marika Muru, ettevõtluse spetsialist Triin Roo ja kommunikatsioonijuht Kaja Mõts.

Neljapäev, 05.aprill
- kell 8.30
kohtumine Buratino lasteaia juhtkonnaga. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 10 lastekaitsetöötajate töönõustamine riigimajas. Osalevad asevallavanem Jüri Konrad, lastekaitse teenistuse spetsialistid Ere Arbeiter, Merike Viilup, Kätlyn Podiradt, Iia Konks, Maire Baumverk
- kell 10 Vabaduse tänav 13 projekteerimiskoosolek. Osaleb valla arhitekt Jiri Tintera
- kell 12 Valga vallavolikogu revisjonikomisjon Valga raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi ja kutsutud valdkonna spetsialistid
- kell 14 Valga vallavolikogu rahanduskomisjon Valga raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi ja kutsutud valdkonna spetsialistid

05.04 hajaasustuse programmi teabepäev Võrus. Osalevad kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, Taheva piirkonna sekretär Ülle Karvak, Tõlliste piirkonna sekretär Eve Eisen ja Õru piirkonna sekretär Maarika Kets

Reede, 06.aprill
- kell 13
Valga vallavolikogu I koosseisu VIII istung Õru kultuurikeskuses. Istungit juhib volikogu esimees Külliki Siilak. Osaleb asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi  ja kutsutud vallavalitsuse ametnikud
- kell 19 Valga valla MTÜ-de pidu Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv ja kultuurispetsialist Merce Mäe

Laupäev, 07.aprill
- kell 13 rahvatantsurühma Karikakar 30. sünnipäevapidu Valga kultuuri- ja huvialakeskuses.  Osaleb  asevallavanem Kalmer Sarv ja kultuurispetsialist Merce Mäe

Puhkused
02.-06.04 vallavanem Margus Lepik viibib puhkusel, asendab asevallavanem Viktor Mägi

 

Lisainfo:
Sirje Lemmik
Valga Vallavalitsus
Meediaspetsialist
GSM:+372 5663 2504
sirje.lemmik@valga.ee
www.valga.ee