« Back

Valga vallavalitsuses alustas tööd uus puuetega inimeste juhtivspetsialist

Alates 18. aprillist on Valga vallavalitsuses tööl uus puuetega inimeste juhtivspetsialist Marleen Ein.

Tema põhiline tööülesanne on puuetega inimeste sotsiaalhoolekande, teenuste ning hoolduse  korraldamine.

Marleen Ein on lõpetanud Otepää gümnaasiumi ja 2016. aastal Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala ning omandab hetkel ka samal ametil magistrikraadi. Ta on töötanud alates 2015. aastast sotsiaaltöövaldkonnas, nii  MTÜ Habitus kui ka Tarbatu Tervisepark OÜ-s. Samuti on tal vabatahtliku töö kogemus erivajadustega inimeste töökeskkonnas ja heategevusprojektide valdkonnas.

Sotsiaalteenistuse töötajate kontaktid on leitavad Valga vallavalitsuse kodulehelt.